Radar · Mänskliga rättigheter

Nya direktiv för anmälan av papperslösa

Tidöpartierna har gått vidare med sitt förslag.

Tidöpartierna har tidigare presenterat ett förslag om att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att meddela polis och Migrationsverket om de stöter på personer som vistas i Sverige illegalt.

Huruvida vissa verksamheter ska undantas från den föreslagna anmälningsplikten – såsom sjukvård – har vållat debatt, men nu står det klart att förslagets utredare inte på förhand ska undanta några verksamheter under utredningens gång, erfar Ekot vid Sveriges Radio.

Regeringen vill också att utredaren ska undersöka vilka konsekvenser som kan bli aktuella för personer eller myndigheter som låter bli att anmäla – trots anmälningsplikten.

Förslaget har kritiserats av exempelvis fackförbunden Läkarförbundet och Sveriges lärare, som bland annat anser att det inte bör ingå i en lärares yrkesroll att rapportera elever.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV