Radar · Utrikes

Monsterbyråkrati när Tyskland vill legalisera

Odla hemma i små mängder går bra, enligt ett tyskt lagförslag.

Ett byråkratiskt monster. Så beskrivs den plan för liberalare cannabislagstiftning som Tysklands regering klubbat.
Opposition, läkare och jurister är emot. Inte ens legaliseringsförespråkarna är speciellt förtjusta i förslaget.

Tysklands hälsominister Karl Lauterbach beskriver beslutet som en vändpunkt för Tysklands attityd mot cannabis. Lagförslaget innebär att vuxna ska få ha upp till 25 gram cannabis för eget bruk. Det ska också bli möjligt att odla hemma, men max tre plantor. Och de måste hållas på avstånd från barn och tonåringar i hemmet.

Planen, som fokuserar på ”cannabisklubbar”, har fått kritik för att vara så snårigt att det kräver en egen handbok.

Finansieras av medlemmar

Tyska medborgare över 18 år ska enligt planen kunna bli medlemmar i icke vinstdrivande ”cannabisklubbar”. Dessa ska finansieras av medlemsavgifter som anpassas efter hur mycket cannabis medlemmarna använder.

Redan nu strömmar medlemmar till klubbarna, på sina håll har man till och med fått införa antagningstopp. Går förslaget igenom även i förbundsdagen senare i höst får klubbarna en nyckelroll från den 1 januari, för trots en eventuell legalisering blir hanteringen av cannabis hårt reglerad, noterar tyska medier.

Klubbarna får ha max 500 medlemmar och får odla cannabis för medlemmarnas egna bruk i växthus där man inte kan se in. Klubbarna får inte skicka eller på annat sätt leverera cannabis och det ska inte att vara tillåtet att vara medlem i flera klubbar.

Skydda konsumenterna

Först ville lagstiftarna tillåta cannabisförsäljning till vuxna i hela landet genom licensierade butiker. Planerna ändrades dock efter samråd med EU.
Regeringens förhoppning är man med den nya planen får bort droghandeln, skyddar konsumenterna mot förorenade produkter och minskar drogrelaterad brottslighet.

Kritiker bland legaliseringsförespråkare anser att bombmattan av byråkrati både demoniserar cannabisbruk och gör det svårt för klubbarna att fungera i praktiken.

Oppositionen anser att regeringen driver på för en legalisering trots rättsliga hinder och avrådan från experter. Det tyska domarförbundet varnar för att svartmarknaden kommer att växa och deras arbetsbörda bara öka.

Fakta: Cannabis

Förbundskansler Olaf Scholz regering – den så kallade tyska ”trafikljuskoalitionen” bestående av socialdemokratiska SPD, liberala FDP och miljöpartiet De gröna – ligger bakom ansträngningen att legalisera försäljning av cannabis till vuxna i licensierade butiker. Enligt planen ska effekterna av en eventuell legalisering utvärderas efter fyra år.

Cannabis, i olika varianter kallat hasch eller marijuana, är en växtbaserad drog som används både i medicinskt syfte och för berusning. Enligt en EU-studie genomförd 2022 använde 22 miljoner vuxna européer cannabis under 2021. Att använda cannabis i berusningssyfte är förbjudet i Sverige och större delen av världen. I ett antal länder och delstater i exempelvis USA finns dock undantag. I en del fall tolereras mindre mängder, i andra kan bruket vara godkänt på vissa specifika platser.

För medicinska syften är bilden en annan, med minst ett 50-tal länder som godkänner det i någon form. Även i Sverige är vissa specifika cannabisbaserade preparat tillåtna för patienter med specifika tillstånd.

Källor: Reuters, FN, Deutsche Welle, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV