Radar · Politik

MP valde två språkrör i rådgivande omröstning

En är bra men två är bättre.

(Uppdaterad) Det blev en jämn rådgivande omröstning bland kongressombuden huruvida Miljöpartiet ska fortsätta med två språkrör eller gå över till ett.

114 ombud röstade för ett språkrör och 136 ombud röstade för två språkrör. Av 265 ombud röstade 250 ombud.

Det var alltså jämnt. För att ändra modellen med två språkrör krävs dock minst två tredjedelars majoritet, det vill säga 177 röster om alla 265 ombud röstar, skriver TT.

Nästa vecka påbörjar valberedningen arbetet med att vaska fram ett förslag på språkrör till Miljöpartiets kongress i Örebro 17–19 november.

På kongressen avgörs frågan formellt.