Radar · Politik

DN/Ipsos: Brottsligheten viktigare än klimatförändringar

Att komma åt brottsligheten är fortsatt högst upp på väljarnas önskelista, visar DN/Ipsos mätning.

Trots de senaste månadernas naturkatastrofer och forskningsrapporter om en allt snabbare uppvärmning tycker de svenska väljarna att brottsligheten är den viktigaste frågan, visar DN/Ipsos mätning.

Brottsligheten ligger kvar som den fråga politiker bör prioritera högst. Andelen som anser detta har visserligen minskat något sedan i mars men det är så marginellt att det ryms inom de slumpvisa variationerna, skriver DN.

DN skriver att frågan som ställdes var: Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig i dag? De svarande har kunnat peka ut upp till tre områden av fem.

Och där tappar ”Miljö/klimat/energi/kärnkraft-frågan” mest bland väljarna jämfört den senaste mätningen i mars och hamnar på en femteplats.

Undersökningen bygger, enligt DN, på intervjuer med 1 291 röstberättigade väljare under perioden 15–27 augusti.