Radar · Utrikes

Vattnet sinar på sjukhus med elbrist i Gaza

Oro bland skadade och anhöriga på sjukhuset al-Aqsa i mellersta Gaza där vatten och el börjar att bli en brist.

FN-läger för flyktingar i Gaza står inför en akut kris då tillgången på rent vatten sinar. Sjukhus befarar att patienters liv är i fara då bränsle saknas till de reservgeneratorer som används.

Israel har uppmanat civila att lämna norra Gaza inför ett möjligt militärt angrepp. Uppmaningen gäller även för patienter på sjukhus.

Världshälsoorganisationen (WHO) varnade på söndagen för att en evakuering av sjukhus kan innebära ”en dödsdom för sjuka och skadade”.

Akut vattenbrist hotar samtidigt i bland annat FN:s uppsamlingsläger vid sjukhusområden i Gaza. Bränsle till sjukhusens reservgeneratorer väntas ta slut inom två dagar. Gazas enda kraftverk står still då det saknar bränsle efter Israels blockad.

Respiratorer stängs av

Nassersjukhuset i södra Gaza räknar med att bränslet tar slut redan under måndagen, enligt Mohammed Qandeel, läkare vid intensivvårdsavdelning.
Hela vårdsystemet kommer att stängas av, säger han om den befarade strömbristen.

Bland dem som riskerar att direkt drabbas vid en sådan situation märks de 35 patienter som vårdas med respirator på sjukhuset och de 60 som får dialys.

WHO: En dödsdom

De 22 sjukhusen i norra Gaza fortsätter att ta emot skadade patienter, trots att Israel har beordrat deras evakuering. Vissa får vård på omgivande gator på grund av brist på sjukhussängar, enligt WHO – som ”bestämt fördömer” Israels order om evakuering.

”Att tvinga mer än 2 000 slutenvårdspatienter att omlokalisera till södra Gaza, där sjukvårdsinrättningar redan körs med maximal kapacitet och inte kan absorbera en dramatisk ökning av antalet patienter, kan vara liktydigt med en dödsdom”, skriver WHO i ett uttalande.

Kamal Adwan-sjukhuset är ett av dem som beordrats att evakuera. Hussam Abu Safiya, chef för barnsjukvården, säger att sjukhuset vårdar sju nyfödda barn med respirator.

– Vi kan inte evakuera. Det hade inneburit en dödsdom för dem och andra patienter, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV