Radar · Basinkomst

Saco: Arbetslösheten ökar bland akademiker

Saco noterar att det är främst bland yngre och akademiker födda utanför Norden som arbetslösheten ökar mest.

Varslen och arbetslösheten ökar nu i flera akademikergrupper. Utrikes födda akademiker är bland de värst drabbade, visar statistik från Saco.

Ett skifte är på gång på den svenska arbetsmarknaden. Från att ha gått överraskande bra trots utmaningar med en politiskt osäker omvärld, stigande räntor och hög inflation, verkar vi nu stå inför en inbromsning. Det ger effekter med färre lediga jobb som anmäls, högre arbetslöshet, samt att varslen ökar. 

– Under hösten har antalet varsel ökat och antalet nyanmälda lediga platser hos arbetsförmedlingen minskat. Företagens anställningsplaner har blivit mer pessimistiska än tidigare. I takt med att konjunkturen försvagas ökar arbetslösheten som följd, säger Gilbert Fontana, statistiker på Saco, i ett pressmeddelande.

Det är i flera olika akademikergrupper som arbetslösheten ökar, visar Sacos statistik. Under oktober månad i år var 4,1 procent av akademikerna antingen öppet arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram. Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med samma månad förra året.

Utrikes födda

Saco noterar att det är bland yngre och akademiker födda utanför Norden som arbetslösheten ökar mest.  

– Unga och utrikesfödda har ofta en sämre förankring på arbetsmarknaden och drabbas därför först när konjunkturen försämras. Trots att akademiker generellt har en stark ställning på arbetsmarknaden väntas arbetslösheten fortsätta öka, säger Gilbert Fontana.

En annan grupp som drabbas när varslen ökar är de långtidsarbetslösa akademikerna, varav de som varit arbetslösa minst i ett år utgjorde 36 procent av gruppen. I siffror motsvarar det 28 200 akademiker i oktober.

Det är en grupp arbetslösa som ofta kräver mer resurser och arbetsmarknadspolitiska insatser, för att komma in i arbete, något som kräver mer av Arbetsförmedlingen, skriver Saco, och varnar för att en lågkonjunktur ytterligare försämrar deras situation eftersom de kommer längre från jobben när fler nytillkomna arbetslösa konkurrerar om befintliga platser.  

– Satsningar på utbildning och möjligheter till omställning är viktiga åtgärder i detta läge. Regeringen måste ha beredskap för att det behövs ökade resurser till arbetsmarknadspolitik framåt, säger Göran Arrius, ordförande på Saco.

Fotnot: Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen och från SCB:s registerdata, och har bearbetats och gjorts tillgänglig av Saco.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV