Radar · Miljö

Tallar från 1700-talet avverkade – ”Brutalt”

Avverkade träd på mossen vid sjön Hackaren i Eskilstuna kommun.

Företaget Billerud Korsnäs, som är FSC-certifierat, har köpt virke från en markägare som avverkat 300-åriga tallar i ett skogsområde i Eskilstuna kommun. Dessutom har hotade och rödlistade arter observerats i området.

På mossen vid sjön Hackaren i Eskilstuna kommun finns gamla träd med högt naturvärde, där flera rödlistade och hotade arter bor. När en grupp frivilliga inventerare kom till skogsområdet i söndags möttes de av färskt timmer. Michael Lander kunde konstatera att riktigt gamla tallar hade fällts av markägaren, som sedan sålt virket till Billerud Korsnäs, ett företag som huvudsakligen producerar papper och förpackningsmaterial.

– Skogen är väldigt sjönära, med sank mark som man har kört sönder något rent bedrövligt. Man ska inte gå ut med skogsmaskiner i sådan mark över huvud taget. Det är en väldigt brutal avverkning, säger Michael Lander, fotograf och medlem i föreningen Skydda skogen och Naturskyddsföreningen.

323 årsringar

Billerud Korsnäs är FSC-certifierat, vilket innebär att de ska följa de riktlinjer som satts upp för certifieringen. Det betyder bland annat att man ska ta hänsyn till träd med högt naturvärde. Lander årsbestämde först en tall till 280 år, men kunde vid närmare studium av ett fotografi se att trädet hade 323 årsringar.

Naturskyddsföreningen Mälardalen har skickat in ett klagomål till FSC, och Skydda skogens styrelse har kontaktat Billerud Korsnäs och dess aktieägare.

–Vi får se vad de svarar. Jag antar de kommer att avbryta avverkningen i det här området. Det är så de brukar göra, säger Michael Lander.

"Tar på största allvar"

Niclas Brantingson, kommunikationsdirektör på Billerud kommenterar i ett mail till Syre att de har tagit del av organisationen Skydda Skogens pressmeddelande och ”tar deras uppgifter på största allvar”.

– Billeruds skogsorganisation har inte själv avverkat skog i området, men har i närtid köpt virke av en privat markägare längs bilväg, förtydligar Brantingson.

Bolagets personal med skogsexpertis kommer på torsdagen att göra en undersökning av området och virket på plats, skriver han vidare. Billerud har även kontakt med markägaren och kommer att kontakta organisationen Skydda Skogen.

Hotade arter

I det aktuella området finns också bland annat duvhök och talltita, två rödlistade arter som anses vara nära hotade. Det finns också sällsynta vedsvampar, arter som signalerar skog med högre naturvärden, enligt Michael Lander.

– Skogsstyrelsen hade inte gjort någon tillsyn inför avverkningen eftersom det inte fanns några hotade arter inrapporterade. Då är det fritt fram att hugga.

I veckan kom siffror från Skogsstyrelsen som visar att avverkningsanmälningarna ökar kraftigt i landet. Hittills i år har anmälningarna ökat med 24 procent. 2021 slogs det rekord i avverkningar i Sverige, rapporterade Natursidan.

Rättelse: I en tidigare version stod att Billerud själva avverkat träden. Kommentar från Billerud har tillkommit. 

Läs mer:

Ökad risk för att Sveriges sista gammelskogar avverkas

Studie: Äldre oskyddad skog borta om 50 år

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV