Radar · Inrikes

Kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier går till låglöneyrken

När kvinnor utsätts för sexuella trakasserier lämnar de ofta arbetsplatser med ett relativt högt löneläge och söker sig till mer lågbetalda arbetsplatser med färre manliga kollegor, enligt forskaren Johanna Rickne.

En ny rapport visar att sexuella trakasserier på jobbet bidrar till att befästa löneskillnaderna mellan könen. Kvinnor som utsatts söker sig ofta till sämre betalda yrken där män är i minoritet, visar en ny rapport.

Tillsammans med Olle Folke, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, har Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, gått igenom 40 000 enkätsvar hos Statistiska Centralbyrån om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

”Med hjälp av data från Arbetsmiljöundersökningen visar vi att kvinnor utsätts för sådana trakasserier i högre utsträckning än män, men att både män och kvinnor utsätts mer än det motsatta könet när de är i minoritet på sin arbetsplats”, skriver forskarna i SNS-rapporten Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten.

Tre gånger större risk

Kvinnor löper tre gånger så stor risk att utsättas för sexuella trakasserier, och enligt forskarna påverkar detta yrkesval och lön, samt gör att kvinnor söker sig till arbetsplatser med många kvinnor.

– Sexuella trakasserier avskräcker kvinnor och män från att söka sig till arbetsplatser där deras kön är i minoritet. När kvinnor utsätts lämnar de dessutom ofta arbetsplatser med ett relativt högt löneläge och söker sig till mer lågbetalda arbetsplatser med färre manliga kollegor, säger Johanna Rickne i ett pressmeddelande.

Efter rapportsläppet den 14 mars diskuterades frågan av en panel. Ett problem är att få vill anmäla sexuella trakasserier, enligt Magnus Hedberg, vd på fackförbundet Akavia.

– Det är inte många som vill dela med sig. Vi vill kunna stötta och ge rådgivning. Men många vill hellre att ha ett utköp och lägga det bakom sig. Det gör att vi inte kommer åt problemet och kan åtgärda det, säger han enligt Arbetsvärlden.

Tydlig könsdimension

Enligt forskarna undviker arbetstagare ofta arbetsplatser där de vet att det har förekommit sexuella trakasserier, men det finns även en tydlig könsdimension, och gäller främst där det egna könet utsatts.

– Detta ger en vink om hur det förebyggande arbetet skulle kunna bedrivas. Varför ser arbetstagare det inte som lika allvarligt när de sexuella trakasserierna drabbar någon av motsatt kön? Att öka solidariteten mellan kvinnor och män på arbetsplatserna kan vara en viktig del i processen för att komma till rätta med de här problemen, säger Olle Folke.

Läs mer:

Många kvinnor trakasseras i gruvbranschen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV