Radar · Inrikes

HD tar upp snippadomen

Den så kallade snippadomen väckte omfattande protester under hashtagen "jag vet vad en snippa är".

Den uppmärksammade snippadomen, där en man frikändes från våldtäkt på en tioårig flicka, ska tas upp i Högsta domstolen. Där ska det utredas om hovrätten har gjort sig skyldig till rättegångsfel.

”Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att Högsta domstolen delar min bedömning att det är viktigt att målet prövas och att de nu beslutat att ta upp det för avgörande i frågan om det har begåtts rättegångsfel”, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Det var i februari i år om en man i 50-årsåldern friades från våldtäktsanklagelser i hovrätten, eftersom det ansågs oklart vad flickan syftade på med ordet snippa.

Enligt rätten hade hon svårt att förklara vad som egentligen menades med ordet, vilket enligt domstolen medförde att det inte gick ”att styrka att mannen penetrerat hennes underliv”.

Mannen hade tidigare fällts i tingsrätten och frikännandet blev mycket uppmärksammat och ledde till demonstrationer och upprop i sociala medier.

Alternativ rubricering

Riksåklagare Petra Lundh överklagade till Högsta domstolen. Hon anförde bland annat att det som angavs i gärningsbeskrivningen även innebar att mannen hade kunnat dömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn.

– Hovrätten borde också ha lyft andra brottsrubriceringar som täcker den här gärningsbeskrivningen. Om man var osäker på om man skulle kunna döma för våldtäkt mot barn så finns det ett annat brott som heter sexuellt övergrepp mot barn, sade Lundh till TT i samband med överklagandet.

Lundh begärde att HD skulle undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till domstolen för en ny rättegång.

Rättegångsfel i fokus

Under måndagen meddelade HD prövningstillstånd i målet, vad gäller frågan om rättegångsfel:

”Högsta domstolens beslut innebär att domstolen kommer att pröva frågan om rättegångsfel har förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen”, säger justitierådet Stefan Johansson i ett pressmeddelande från HD.

HD ska alltså inte pröva hela målet nu utan endast denna fråga.

”Målet i övrigt har förklarats vilande i avvaktan på hur Högsta domstolen bedömer frågan om rättegångsfel”, säger Johansson vidare.

Glada efter beskedet

Agneta Carlquist, flickans målsägarbiträde i tingsrätten, har haft kontakt med familjen efter HD:s beslut.

– Jag har haft ett kort samtal med dem under morgonen och de är naturligtvis glada över att vi har kommit en bit på vägen.

Om HD anser att det varit fråga om ett grovt rättegångsfel är det sannolikt att det återförvisas till hovrätten.

– Är det ett grovt rättegångsfel kan det ju inte lösas i Högsta domstolen, då måste man skicka tillbaka det. Då får man en ny omgång och det vore ju bra, säger Carlquist.

Eftersom ingen person är häktad i målet har det inte förtur hos domstolen, vilket innebär att man inte kommer att hinna meddela något beslut före sommaren.

Att det drar ut på tiden är olyckligt, anser Agneta Carlquist.

– Flickan är ung och skulle få behöva lägga det här bakom sig, säger hon.