Radar · Miljö

Kommunen med landets bästa klimatarbete korad

Norrköping är årets bästa klimatanpassningskommun, följd av Boden och Lomma, enligt kartläggningen som IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

Årets resultat visar att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

– Det är oroväckande att det bromsar in, tvärtom behöver takten öka. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra kommer hela landet att påverkas av klimatförändringar och alla kommuner behöver sätta in åtgärder, säger Magnus Hennlock på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.