Radar · Miljö

18 500 personer rensade stränder och kuster på plast

Forskare tror att det finns mer än 75–199 miljoner ton plast i våra hav och varje år tillkommer 5–13 miljoner ton plast.

På Världshavsdagen den 8 juni plockade 18 646 personer skräp runt om i landet, som en del av kampanjen Kusträddarna. Totalt plockades 43 ton skräp upp, skriver organisationen Håll Sverige rent i ett pressmeddelande.

Varje timme spolas ungefär fem badkar skräp upp längs Bohuskusten. Det är ett av Europas mest nedskräpade kustområden, skriver organisationen,

Västkusten tar emot mycket skräp från branscherna fiske och industri, medan det är vanligare med konsumentrelaterat skräp på syd- och ostkusten.

Det mesta är plast.

Skräpplockardagen arrangerades som en del av kampanjen Kusträddarna som genomfördes för sjunde året i rad.