Radar · Morgonkollen

JO kritiserar fängelse efter isolering

Fängelset i Mariefred får kritik av JO.

Fångar på fängelset i Mariefred isolerades för att få bukt med ordningsproblemen som kriminalvårdarna upplevde. Nu får beslutet kritik av Justitieombudsmannen (JO).

En av fångarna som isolerades anmälde saken till JO eftersom han inte ansåg att han fått veta varför han isolerades.

I ett beslut skriver JO att man fått ytterligare ett klagomål om isoleringen och att det bifogade beslutet om avskildhet var identiskt.

Just att besluten var identiska är ett av problemen JO lyfter fram, det fanns nämligen ingen individuell bedömning kring fångarnas delaktighet i ordningsproblemen.

”Den bristfälliga motiveringen gör att JO inte kan bedöma om placeringen hade stöd i lagstiftningen. Anstalten förtjänar därför kritik även för utformningen av beslutet.”, heter det i JO:s beslut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV