Radar · Miljö

Skärpt blyförbud vinst för örnarna

En kungsörn breder ut vingarna.

Från och med i morgon får jägare inte längre röra sig i närheten av våtmarker med blyhagel på fickan. Detta enligt en ny EU-förording som då träder i kraft.
– Vi har kämpat i flera decennier på att få bort blyhagel från vår natur, säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige, som ser det som ett avgörande steg på vägen.

Bly är ett miljögift som redan vid små doser påverkar nervsystemet hos djur. Gradvis har det därför fastas ut från olika delar av samhället. Nu träder en EU-förordning i kraft som väntas minska användningen av blyhagel kraftigt inom jägarkåren. Den skärper Sveriges nationella förbud mot att använda ammunitionen på våtmarker, där definitionen av vad som ska klassas som våtmark nu utvidgas. Det blir också förbjudet att röra sig med blyhagelammunition inom hundra meter från våtmarker vid skjutning eller på väg från skjutning.

– Sverige är så blött. Det finns diken, sumpmark och pölar överallt och det är omöjligt att veta om man är i närheten av en sådan om man är ute i skogen. Det blir ju praktiskt taget ett totalförbud, säger en jägare som SVT Halland intervjuat.

Kungsörnar drabbade

I förordningen finns en bred definition av våtmark. Men exakt vilka delar av Sverige som omfattas går i dagsläget inte att säga enligt Naturvårdsverket, utan är något som kan komma att behöva prövas i domstol. Klart är ändå att det – precis som jägaren i Halland förstått det som – är en klar utvidgning.

– Det blir fler områden och större områden än tidigare som omfattas, säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Men om beslutet ger jägare huvudvärk, är det en huvudvärk mindre för fåglarna. Enligt EU dör varje år upp till en miljon vattenlevande fåglar i EU av blyförgiftning. Några av våra mest majestätiska fåglar, kungs- och havsörn, har också just blyförgiftning som vanligaste dödsorsak, berättar Daniel Bengtsson, som är fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige. Att så många örnar dör av blyförgiftning härleder han till användandet av bly i ammunition.

– Eftersom vi fått bort bly från många andra källor så utgår vi från att den största delen kommer från kadaver de äter, från djur som blivit skjutna med blyhagel helt enkelt, säger han.

Att blyammunition är boven är också något som stöds av forskning.

Hoppas på totalförbud

Birdlife Sverige firar att förordningen som skärper förbudet mot blyhagel i våtmarker nu träder i kraft; organisationen har legat på regeringen i ”flera decennier” för att få till ett stopp på blyammunition. Något totalförbud är det nu inte tal om. Även fortsättningsvis kommer det vara tillåtet att använda blypatroner, vid exempelvis älgjakt. Men det är ett ”steg i rätt riktning”, menar Daniel Bengtsson.

– På samma sätt som det är självklart att vi har blyfri bensin i dag, på samma sätt tror jag att det kommer att bli självklart att vi kommer att få blyfri ammunition om en relativt snar framtid, just för att det är ett så potent gift, säger han.

Läs mer:

Fler döda havsörnar än normalt i vinter