Radar · Utrikes

Venezuela och Guyana lovar undvika våld

Kartan visar Essequibo-regionen i Guyana som Venezuela gör anspråk på.

Venezuela och Guyana lovar varandra och omvärlden att avstå från våld i konflikten om den oljerika gränsregionen Essequibo i Guyana.

I ett uttalande, efter mötet mellan Venezuelas president Nicolás Maduro och Guyanas president Irfaan Ali, framhålls att de båda länderna under inga omständigheter tänker bruka våld för att lösa konflikter dem emellan, oavsett om det rör Essequibo eller andra oenigheter.