Zoom

Sanning eller sensation – så byggs mediedrevet mot Ibn Rushd

TV4 nyheterna var först med att i sin rapportering skriva att Ibn Rushd undervisat barn i sharia och barnaga.

Studieförbundet Ibn Rushd har ”undervisat barn i sjuårsåldern om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd och om antisemitiska konspirationsteorier”, rapporterar TV4. Nyhetskanalen hänvisar till ett beslut av Folkbildningsrådet. Uppgifterna har fått stor medieuppmärksamhet, kommuner har fryst stöd. Utbildningsminister Mats Persson har kallat till ett möte. Men stämmer medieuppgifterna? Syre har gått igenom granskningen av Ibn Rushd.

Den 7 december rapporterar TV4 Nyheterna: ”Undervisade sjuåringar om sharia och barnaga – för skattepengar”, avslöjas i ny granskningsrapport. I ingressen skriver TV4: ”Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har enligt en ny granskningsrapport från Folkbildningsrådet undervisat barn i sjuårsåldern om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd och om antisemitiska konspirationsteorier. Ibn Rushd tvingas nu betala tillbaka 146 900 kronor av de skattestöd föreningen fått”.

Även TT har gått ut med ett telegram med liknande påståenden: ”Ibn Rushd har hamnat i blåsväder sedan en granskningsrapport från Folkbildningsrådet avslöjat att studieförbundet undervisat barn om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd samt om antisemitiska konspirationsteorier”, rapporterar TT.

Medieuppgifter kan inte beläggas

Syre har gått igenom Folkbildningsrådets granskning och intervjuat såväl Ibn Rushds förbundsordförande som Folkbildningsrådets kommunikationschef. Uppgifterna om att barn eller andra studiegrupper inom Ibn Rushd undervisats så som medieuppgifterna gör gällande går inte att slå fast. Det är också det som Ibn Rushd klandras för av Folkbildningsrådet, att dokumentation saknas över hur två religiösa böcker med antidemokratiskt innehåll använts.

Ibn Rushd förnekar påståendena från TV4, som var först att rapportera att barn undervisats i bland annat barnaga och sharia.

– Det är grovt felaktigt. Man har inte tagit sig tid att läsa beslutet, utan använder signalord som sharia, barnaga och islam i samma mening. Det är ord som triggar i en antimuslimsk samtid. Detta är ingenting som har förekommit i våra verksamheter, säger Anna Waara förbundsordförande på Ibn Rushd.

Rebecka Svensén, enhetschef och kommunikationsansvarig hos Folkbildningsrådet. Foto: Pressbild

Folkbildningsrådet om sharia: ”Inget vi visat”

Syre läser upp TV4:s rubrik och ingress för Rebecka Svensén, enhetschef och kommunikationsansvarig hos Folkbildningsrådet som gjort granskningen som TV4 och TT bygger sina uppgifter på.

Har ni kommit fram till att Ibn Rushd undervisade sjuåringar om sharia och barnaga?

– Nej, det vi har kommit fram till är att de kan ha gjort det. Det förekommer material som är problematiskt och vi har inte kunnat få tydliga svar av studieförbundet hur man använt det här materialet. Vi menar att man kan använda den här typen av problematiska texter för att också synliggöra. Men då måste man rama in och problematisera kring materialet, säger Svensén.

Materialet som Svensén hänvisar till är de två religiösa böcker som funnits som arbetsmaterial i flera studiecirklar. Det framgår i Folkbildningsrådets beslut att det var Ibn Rushd som själva larmade och uppmärksammade Folkbildningsrådet på böckerna i samband med att studieförbundet genomförde en intern granskning.

Ibn Rushd hade låtit en extern expert granska böckerna som visade sig innehålla antisemitiska konspirationsteorier, skrivelser om att barnaga är acceptabelt och skrivelser om barnäktenskap utan avståndstagande. Studieförbundet meddelade Folkbildningsrådet att materialet – som ”de bedömer inte vara förenliga med vare sig villkoren för statsbidraget eller studieförbundets värdegrund” – upptäckts, och funnits uppskrivet som arbetsmaterial i vissa studiecirklar.

Anna Waara, förbundschef för Ibn Rushd studieförbund. Foto: Pressbild

Ibn Rushd: ”Vi har brustit i dokumentationen”

I och med informationen bad Folkbildningsrådet Ibn Rushd att utöka sin granskning för att se om materialet funnits upptaget i fler studiecirklar än de som från början granskats. Folkbildningsrådet gjorde också själva en kontroll av Ibn Rushd. Ibn Rushd uppger att de i sin granskning kunnat konstatera att böckerna använts som material i fem föreningar i två distrikt. Enligt Ibn Rushd motsvarar det 0,04 procent av studieförbundets totala verksamhet. Samtidigt har de i sin granskning kunnat konstatera att de problematiska delarna i de religiösa skrifterna inte har använts alls.

Däremot menar Ibn Rushd att de brustit i sin dokumentation och därmed ska återbetala bidrag för verksamhet där dokumentationen brustit.

– Verken har använts i två distrikt. De har använts för att reflektera och jämföra olika läror och inriktningar. De problematiska delarna i verken har inte använts alls. I den cirkeln som varit riktad till barn har det funnits en målgruppsanpassning och handlat om helt okontroversiella ämnen kring till exempel familjen. Samtidigt har vi inte haft bra dokumentation på det här. Kraven på studieförbund att ha ett tydligt anordnarskap är jättehöga och det ska de vara, säger Anna Waara.

– Det är viktigt för mig att framföra att vår utredning slagit fast att det har varit bra verksamheter och att vi litar på cirkelledarna och våra anställda, men vi har som sagt inte dokumentationen att visa det för Folkbildningsrådet. Ska man ha religiösa urkunder och annat material som kan vara problematiskt ur olika hänseenden då måste man ha ett tydligt folkbildande perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt. Vi har haft det, men eftersom vi brustit i dokumentationen kan vi inte visa det och därför gör vi en återbetalning, fortsätter hon.

I beslutet från Folkbildningsrådet är kritiken mot Ibn Rushd liknande den som Anna Waara tar upp.

– Vi ser i vår granskning att det förekommer litteratur som är problematiskt och vi har inte kunnat få tydliga svar på hur man har använt det här materialet, säger Rebecka Svensén.

”Folkbildningsrådet kan konstatera att omfattningen av den bristfälliga verksamheten visserligen är ringa, i relation till studieförbundets totala verksamhet, men att bristernas art är särskilt allvarliga. Studieförbundet har inte kunnat visa att man säkerställt att de aktuella arrangemangen följt statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet instämmer därmed i studieförbundets bedömning att ett tydligt anordnarskap saknats i verksamheten och att statsbidraget inte har använts till det ändamål det beviljats för”, slår Folkbildningsrådet fast i sitt beslut.

De flesta medier har gått ut med att Ibn Rushd undervisat barn i sharia och barnaga, som en fastslagen sanning. Foto: montage.

TV4 står bakom sin publicering

TV4 Nyheternas ansvarige utgivare Fredrick Malmberg står i en intervju med Syre fast vid sin publicering. Han menar att det finns ett allmänintresse i att rapportera om ett skattefinansierat studieförbund som får kritik för att de haft antidemokratiska skrifter och tvingas betala tillbaka utbetalade medel. Han hänvisar även till källor som TV4 ska ha varit i kontakt med, men som inte redovisas i artikeln.

– Vi menar att det är intressant att titta på det här studieförbundet och att de använt de här skrifterna som ett huvudmaterial. De är skattefinansierade och jag tror de fick 29 miljoner förra året. Det finns en publicistisk motivering att rapportera om det här.

Det är vinkeln jag undrar mer över, att sjuåringar har undervisats i sharia och barnaga?

– Materialet har använts enligt både studieförbundet och Folkbildningsrådet. Det har handlat om en studiecirkel som riktas mot barn. Att då i en rubrik och ingress skriva att detta har undervisats menar vi är korrekt, säger Malmberg.

Folkbildningsrådet säger att de inte kan visa hur och om det har använts. Ibn Rushd säger att de problematiska delarna inte har använts alls. Det är även det som går att läsa ut av beslutet, i princip att bristen ligger i att detta inte går att reda ut? Att barn undervisats att homosexualitet är en synd, konspirationsteorier om judar osv, vet ni verkligen det? Är det inte mer korrekt att skriva att detta kan ha hänt i så fall?

– Jag kan förstå det argumentet att det kanske skulle stå ”kan”, absolut. Men sen kan jag inte gå in på allt vi vet här. Vi har även pratat med folk kring det här som också talar åt det hållet.

– Det är klart att jag kan fundera över den formuleringen och gå ett varv till med reportern och den får motivera för mig varför vi inte ska ha ”kan” i det här fallet, fortsätter han.

Under intervjun återkommer Fredrick Malmberg till att han tycker att deras artikel är väl underbyggd.

– Vi tycker att vi har täckning för det som står i artikeln och vi tycker att det är publicistiskt motiverat. Vi ska vara konsekvensneutrala i vår rapportering och det tycker jag att vi är.

Studieförbund under press: Kommuner fryser anslag

Ibn Rushd beskriver sig som ett studieförbund för mångfald, rättigheter och livsåskådning, och beskriver sin vision som att muslimer ska vara en självklar del av Sverige och för en demokrati som inkluderar alla.

Stöd till studieförbundet har nu frysts på flera håll, ofta med direkt hänvisning till medieuppgifterna om att Ibn Rushd ska ha undervisat barn i sjuårsåldern om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd och om antisemitiska konspirationsteorier. Bland annat har Region Skåne och Helsingborgs kulturnämnd beslutat frysa stödet till Ibn Rushd.

I flera andra kommuner och landsting har politiker ställt krav om att stoppa stödet. Stockholms stad har valt att bordlägga nya beslut om stöd.

På onsdagskvällen kallades Anna Waara upp till ett möte med utbildningsminister Mats Persson (L). Anna Waara säger till Syre, om mötet med ministern:

– Jag framförde att det här mediedrevet inte bygger på sanning. Vi tyckte det var bra att vi fick träffa utbildningsministern och att vi fick framföra vår bild. Jag hoppas han tar till sig av den.

Waara säger att sättet flera stora medier valt att rapportera om det här vittnar om en islamofobi i samhället där de har svårt att få komma till tals.

– Vi försöker komma fram och bemöta och förklara vad som har hänt. Vi uppmanar regioner, politiker och andra som har frågor om vår verksamhet att ta kontakt med oss och prata med oss. Nu är vi i ett antimuslimskt drev med klickbaitrubriker som drar på vissa ord för att de väcker så mycket känslor, säger Anna Waara.

Ibn Rushd ska betala tillbaka närmare 150 000 kronor för de studiecirklar där det kritiserade materialet har figurerat utan nödvändig dokumentation. Ibn Rushd ska även ta fram en åtgärdsplan som säkerställer rutiner så att inte samma brister dyker upp i framtiden.