Radar · Inrikes

Kriminalvården vill trefaldiga antalet platser

(Uppdaterad) Dagens anstalts- och häktesplatser behöver utökas från 9 000 till 27 000 inom tio år, beräknar Kriminalvården fast i sin kapacitetsrapport som i dag lämnas till regeringen.

Rapporten omfattar den påverkan som Tidöavtalets reformer kommer att få för myndighetens verksamhet. Många av förslagen i avtalet är fortfarande under utredning och därför handlar det om grova skattningar av platsbehovet, säger Susanne Wedin, direktör för avdelningen för häkte, anstalt och frivård, i ett pressmeddelande.

”Det går inte med exakthet att förutspå var det faktiska platsbehovet kommer att hamna. Våra beräkningar visar på ett ganska stort spann. Vi planerar för 27 000 platser inom en tioårsperiod.”