Radar · Mänskliga rättigheter

Två år med talibanerna vid makten i Afghanistan

Idag, på 2-årsdagen av talibanernas maktövertagande, uppmärksammas situationen i Afghanistan på många håll i världen.

I dag är det två år sedan talibanerna gick in i Kabul och tog över makten i Afghanistan. Det väpnade våldet har minskat men det råder en humanitär kris i landet och de mänskliga rättigheterna har kraftigt försämrats, i synnerhet för flickor och kvinnor. I dag uppmärksammas frågan bland annat genom demonstrationer i Stockholm.

De har kommit steg för steg, inskränkningarna för afghanska kvinnor och flickor, och idag har endast män tillgång till högstadier, gymnasier och universitet. Enligt en intervju i Sveriges radio med Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, kommer det också oroväckande rapporter om att vissa distrikt gör en sträng tolkning av ett dekret som hindrar flickor från att gå i skolan. Dekretet portar flickor från skolan efter årskurs sex men i vissa distrikt är det förbjudet från årskurs tre.

Sedan talibanerna tog över har kvinnor också alltmer förvägrats möjligheten att arbeta.

– Det blir alltmer så i Afghanistan att kvinnor försvinner från det offentliga och hänvisas till att leva bakom husets fyra murar, säger Andreas Stefansson.

Demonstrationer i Stockholm

Klockan 16.30 i eftermiddag genomför Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Stockholm en manifestation på Norrmalmstorg, till stöd för flickors och kvinnors rätt till utbildning i Afghanistan.

Dessutom arrangerar föreningen UnitedAfg ett demonstrationståg från Norrmalmstorg till Mynttorget, med avgång kl 17.15. UnitedAfg startade 2021 och drivs på ideell basis av ungdomar, både svenska och afghanska.

Aktivisten Lauren Mir var med och startade föreningen och ska delta i dagens demonstration. Hon är född i Kabul men uppvuxen i Sverige. Familjen flydde från landet när talibanerna tog över på 90-talet och hennes far dömdes till döden. Han hade arbetat inom polisen och försvaret.

– Jag har alltid haft mina tankar hos det afghanska folket, säger Lauren Mir till Syre, men för några år sedan var vi några ungdomar som kände att vi ville höja våra röster mer.

Lauren Mir från föreningen UnitedAfg är med och arrangerar en demonstration idag för att uppmärksamma situationen i Afghanistan
Lauren Mir från föreningen UnitedAfg är med och arrangerar en demonstration idag för att uppmärksamma situationen i Afghanistan. Foto: Privat

UnitedAfg vill skapa större uppmärksamhet kring situationen som helhet i Afghanistan. Att öppna skolorna skulle inte leda till någon större förbättring menar Lauren Mir, eftersom utbildningen ändå skulle styras av talibanerna.

Hon varnar också för att det i omvärldens ögon kan uppfattas som att läget i landet förbättras.

– Talibanerna har haft tid på sig att bryta ner människor, bland annat genom tortyr. Folket och aktivisterna har blivit tystare.

Det finns dessutom lobbyister menar hon, som arbetar för att legitimera talibanerna som regering.

– Blir de erkända kommer terrorismen få fäste och det kommer inte gynna världen. Vi har tät kontakt med aktivister, vanliga människor och folk som jobbade för regeringen i Afghanistan. Det blir sämre och sämre, vi vet vad dom håller på med, säger Lauren Mir.

"Brott mot mänskligheten"

Talibanernas ”kraftiga inskränkningar av och olagliga angrepp på kvinnors och flickors rättigheter” måste utredas som brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön, anser Amnesty International och Internationella juristkommissionen (ICJ), som för en tid sedan kom ut med en rapport i frågan. Den innehåller en juridisk analys av fängslanden, påtvingade försvinnanden, tortyr och andra övergrepp.

Organisationerna uppmanar också stater att använda sina lagliga verktyg för att ställa talibaner som misstänks för folkrättsbrott inför rätta.

– Talibanernas förföljelser på grund av kön är så omfattande, allvarliga och systematiska att de sammantaget utgör ett landsomfattande förtryckande system som underordnar och marginaliserar kvinnor och flickor. Vår rapport visar att det uppfyller alla fem kriterier för att kvalificera sig som ett brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön, säger Santiago A. Canton, generalsekreterare för Internationella juristkommissionen i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV