Radar · Arbetskritik

Sjuknärvaro – ”Sju av tio går till jobbet trots att de är sjuka”

Jobba eller ligga hemma? Sverige är det enda nordiska landet med karensavdrag.

”Avskaffa karensavdraget, det är inte rimligt att folk behöver gå sjuka till jobbet i ett rikt land som Sverige”, skriver Handelsanställdas förbunds ordförande Linda Palmetzhofer i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Linda Palmetzhofer lyfter en ny rapport Sjuk på jobbet – En rapport om sjuknärvaron bland Handels medlemmar, som visar att 72 procent av Handels medlemmar gått sjuka till jobbet under det senaste året. Där en vanlig förklaring till sjuknärvaron är att man inte har råd att stanna hemma, en annan att man inte vill lämna kollegorna i sticket.  

Men, skriver Linda Palmetzhofer, sjuknärvaron är inte unik för Handels medlemmar, utan även bland befolkningen i stort där det är ”runt sextio procent som går sjuka till jobbet”.

”Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet” skriver Handels ordförande och avslutar debattartikeln med att ”det är dags att avskaffa karensavdraget och sluta upp med den ständiga underbemanningen”.

Rapporten bygger på en enkätundersökning om arbetsmiljö som gjordes under våren 2022.