Energi · Syre förklarar

Lär dig skilja på pro-palestinska organisationer

Palestinier söker efter överlevande efter ett israeliskt flyganfall i Khan Younis på södra delen av Gazaremsan.

Hamas attack mot Israel i början av oktober, och Israels vedergällning har återigen gjort att världens ögon riktas mot Israel och Palestina. I media kan vi återkommande läsa om Hamas, Fatah och Hizbollah – men vad skiljer egentligen de olika grupperna åt och vad är deras slutmål? Syre sammanfattar.

PLO, som står för Palestinska befrielseorganisationen, är en paraplyorganisation för flera olika palestinska nationalistgrupper, däribland Fatah (men inte Hamas). PLO bildades 1964 och hade från början ett starkt stöd från andra arabländer, men började snart drivas mer och mer av palestinier själva.

Den mest dominerande personen inom PLO historiskt sett är utan tvekan Yassir Arafat som var ordförande från 1969 och ända fram till sin död 2004. Han fick också Nobels fredspris 1994 tillsammans med Israels dåvarande ledare Yitzhak Rabin för deras deltagande i den så kallade Oslo-processen som skulle garantera en långvarig fred mellan Israel och Palestina.

Yassir Arafat till höger skakar hand med Yitzhak Rabin under överseende av USA:s dåvarande president Bill Clinton
Yassir Arafat till höger skakar hand med Yitzhak Rabin under överseende av USA:s dåvarande president Bill Clinton. Foto: Ron Edmonds/AP/TT

PLO:s mål har skiftat genom åren. Från början var målet att Israel helt skulle upphöra att existera och ersättas av en palestinsk stat. Från början av 70-talet ersattes det med ett mål om en gemensam stat för judar och araber men utan sionism. Efter fredsfördraget 1993 har målet varit en tvåstatslösning och att Israels ockupationer på Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem upphör. Så länge som Israel bedriver en bosättarpolitik och upprätthåller muren på Västbanken menar man att en tvåstatslösning i praktiken är omöjlig.

Fatah

Fatah är ett socialistiskt parti. De är det största partiet inom PLO och också det parti som i dag styr över Västbanken. Fatahs historia sträcker sig tillbaka till 1950-talet och sedan sexdagarskriget 1967 har de varit en av de dominerande politiska krafterna i Palestina.

Palestinas nuvarande president och ledare för Fatah, Mahmoud Abbas
Palestinas nuvarande president och ledare för Fatah, Mahmoud Abbas. Foto: Majdi Mohammed/AP/TT

Fatah har historiskt sett varit involverade i många terrorattacker men sedan slutet av 1980-talet tar man officiellt avstånd från terrorism och precis som PLO har de gått i en mer sekulär och reformistisk riktning under de senaste decennierna.  Samtidigt har Fatah fortfarande täta band med bland andra Al-Aqsa-martyrernas brigader – en grupp som är terroriststämplade av bland andra USA och EU. Ledare för Fatah i dag är Mahmoud Abbas som också är president för staten Palestina och Palestinska myndigheten. Hans presidentmandat gick egentligen ut 2009, men eftersom det inte har hållits några val i Palestina sedan 2006 har han ändå lyckats sitta kvar på presidentposten.

Hamas

Partiet Hamas bildades 1987 i samband med den första palestinska intifadan (det arabiska ordet för uppror eller resning). Till skillnad från Fatah är det ett religiöst parti med en sunnimuslimsk inriktning. De har sedan bildandet utfört hundratals terrorattacker mot israeler. Sedan valet 2006 som Hamas vann har de varit det parti som i praktiken styr över Gazaremsan. Sedan 2006 befinner sig också Hamas och Fatah i en djup konflikt.

Hamas politiska ledare Khaled Meshal
Hamas politiska ledare Khaled Meshal. Foto: Amr Nabil/AP/TT

Hamas är mest känt för sin militära gren men de bedriver också en omfattande social verksamhet med bland annat skolor, soppkök, bibliotek och sjukvårdsinrättningar. Samtidigt kräver de lojalt stöd och de har under åren kommit många rapporter om att de torterar och till och med skjuter demonstranter som motsätter sig deras politik. De har också anklagats för att förneka förintelsen och för förföljelse av homosexuella.

Hamas högste ledare heter Khaled Meshal, han lever i dag i exil i Qatar. 
I Hamas första stadgar från 1988 stod det att staten Israel skulle förintas. Det har med åren mildrats en del. I dag säger de att de kan acceptera 1967 års gränsdragning mellan Israel och Palestina på kort sikt, men de säger samtidigt att de inte erkänner den israeliska staten.

Hizbollah   

Hizbollah (”Guds parti” på arabiska) är egentligen ingen palestinsk organisation utan en shiamuslimsk grupp baserad i Libanon. De har dock varit djupt engagerade i Palestinafrågan och har även band till Hamas, vilket gör att det kan vara på sin plats att ta upp dem här.

Militärer i Hizbollah vid en minnesceremoni
Militärer i Hizbollah vid en minnesceremoni. Foto: Tara Todras-Whitehill/AP/TT

Hizbollah bildades i början av 80-talet under inbördeskriget i Libanon och stöddes av Irans dåvarande ledare Ayatollah Khomeini. De var från början enbart en milis men har i dag både militära, sociala och politiska grenar och har bland annat platser i Libanons regering och parlament. Många länder klassar dem som en terrororganisation och de har genomfört ett stort antal bombningar, terroristattacker och kidnappningar. Samtidigt har de ett stort stöd bland den shiamuslimska befolkningen i Libanon och liksom Hamas bedriver de också en social verksamhet med skolor och barnhem samt även radio- och tv-stationer.

Hizbollah har ända sedan starten haft utplåningen av Israel som ett av sina politiska mål. Israel hade i början av 80-talet ockuperat södra Libanon och ett av Hizbollahs första mål var att få dem att retirera. Gällande Palestina har de sagt att målet är att befria dem till 1948 års gränser. Hizbollahs högste ledare, Hassan Nasrallah som har lett partiet sedan 1992, har dock också sagt att de är beredda att “leva med” en tvåstats-lösning och att det i slutänden är en palestinsk fråga.

Andra palestinska partier och grupper  

Förutom de ovan nämnda finns det ett stort antal andra palestinska partier och organisationer, både sådana som är medlemmar i PLO och sådana som står utanför.

Bland PLO:s medlemsorganisationer kan särskilt nämnas PFLP (Folkfronten för Palestinas befrielse) som är en marxistisk-leninistisk väpnad organisation, bildad i slutet av 60-talet. PFLP genomförde ett antal flygkapningar, bombattentat och andra terrorhandlingar under slutet av 60-talet och början av 70-talet. I dag har dock de mer radikala palestinierna till stor del övergått till Hamas och PFLP stöds numera bara av runt fem procent av palestinierna.

DFLP (Demokratiska fronten för Palestinas befrielse) är en utbrytargrupp ur PFLP med en mer reformistisk agenda. De ser riktade attacker mot Israel som nödvändiga men tar avstånd från attacker mot civila. De har även varit drivande i att försöka upprätta kontakter mellan PLO och den israeliska fredsrörelsen. Liksom PFLP har de i dag ett relativt litet stöd i palestinska opinionsmätningar.