Radar · Inrikes

Försvaret: Nato kräver järnvägssatsningar

Ett medlemskap i Nato skulle kräva att omfattande satsningar görs på den svenska järnvägen, enligt Försvarsmakten.

Ett medlemskap i Nato skulle kräva att omfattande satsningar görs på den svenska järnvägen. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot med hänvisning till en rapport som Försvarsmakten lämnat till regeringen.

I rapporten pekar försvaret bland annat på att järnvägen i dagsläget lider av betydande kapacitetsbrister och att det underhållet släpar efter.

Enligt Thomas Ekström, expert på militär logistik på Försvarshögskolan, lär frågor kopplade till beredskap spela en framträdande roll i framtida transportsatsningar.

I mitt huvud så innebär det ju ett första paradigmskifte och det kommer förstås vara kostnadsdrivande, säger han till radion.
Försvarsmakten kommer med flera förslag på möjliga satsningar i sin rapport, dessa är dock sekretessbelagda.