Radar · Basinkomst

Basinkomstprojekt ska stödja äldre i kanadensiska Newfoundland 

Andrew Furey, premiärminister för provinsen Newfoundland och Labrador i Kanada vill stärka de ekonomiska stöden för svaga grupper, bland annat med ett basinkomstprogram för 60-65 åringar.

Provinsregeringen för Newfoundland och Labrador i Kanada planerar att minska fattigdomen genom att ekonomiskt stärka svaga grupper i samhället med bland annat ett basinkomstprogram riktat till äldre.  

Newfoundland och Labrador är en provins på den kanadensiska östkusten. Nu har dess premiärminister tillkännagivit en treårsplan som ska börja i september nästa år. Programmet ska samverka med andra typer av inkomstförsäkringar och behovsprövade stöd som de för mediciner och försörjning (Newfoundland and Labrador prescription drug program och income support program).

Förhoppningen är att bli en av Kanadas hälsosammaste provinser fram till år 2031.

Planens budget förväntas ligga på runt 85 miljoner dollar årligen. Detta är utöver de över 900 miljoner dollar som provinsregeringen avsatte i budgeten detta år för sociala program och stöd till familjer och personer med lägre inkomster.

Samverkan med kommuner

Programmet har utvecklats i samråd med flera olika grupper i samhället, bland annat de kommunala styrena, experter och ursprungsbefolkningen.

– Som regering fokuserar vi starkt på att skapa en förändring i hur vi gemensamt gör livet bättre för alla invånare i Newfoundland och Labrador, med ökat fokus på de sociala bakgrundsfaktorerna för hälsa i våra utgifts- och policybeslut. Med dagens tillkännagivande av en ny plan för att minska fattigdomen tar vi nästa avgörande steg framåt i vår strävan att ytterligare förbättra hälsan och välbefinnandet för alla invånare, säger Andrew Furey, premiärminister för Newfoundland och Labrador, i ett pressmeddelande.

Stödprogrammet har fyra huvudområden vilka är att minska barnfattigdomen, skapa meningsfull sysselsättning, öka inkomsterna, samt ge stöd till äldre invånare. 

Vad gäller satsningarna på barnen kommer den provinsregeringen att utöka stödet till kosttillskott för gravida och barn upp till fem års ålder. Barnbidraget kommer att öka med 300 procent och även innefatta ett skollunchprogram i förskolor och grundskolor. 

Som en del av reformerna kommer ett nytt riktat basinkomstprogram att införas för personer i åldern 60 till 64 år som redan erhåller inkomststöd via socialtjänsten. Dessa personer kommer att få en ökning av ersättningen som motsvarar de federala nivåerna som pensionärer får vid 65 års ålder.