Radar · Inrikes

76 procent av konsthallarnas intäkter är skattefinansierade

Ny statistik från Myndigheten för kulturanalys visar att intäkterna för landets konsthallar och konstmuseer förra året var 1,2 miljarder kronor, varav 76 procent kom från offentliga bidrag.

Kostnaderna översteg intäkterna och uppgick till 1,3 miljarder kronor, skriver myndigheten.

De som besvarade enkäten rapporterade sammanlagt 3,9 miljoner besök under 2022 och att 1 463 utställningar hölls under 2022.

Konsthallarna och konstmuseerna uppgav att personalkostnader var den största kostnadsposten – 39 procent.