Glöd · Debatt

Hjälp – mina grannar är extremt rasistiska

Omar Danakill, kommunpolitiker i Tyresö skriver här om rasismen i Tyresö.

Ett exempel är Facebookgruppen ”aktuella händelser i Tyresö” där det uppviglas till våld mot personer som är av en annan härkomst än svensk eller tolkas som icke-vita, skriver Omar Danakill i sin uppradning av exempel på exempel på rasism i Tyresö.

DEBATT. Mina grannar visar prov på rasism. Nej, inte de som bor vägg i vägg eller mitt emot, de är underbara och fantastiska. Jag syftar på dem som bor i min ort Tyresö kommun. Tidigare trivsamma Tyresö framstår numera som otrygga Tyresö för alla afrosvenskar och andra med utomeuropeisk bakgrund.

Vad är det som får mig att dra den slutsatsen? Jag ska ge några exempel. I Tyresö har hakkorsflaggan hissats på kommunens mark. Grannar vittnar om mellanstadiebarn som ”marscherar” och heilar samt sjunger nazistiska kampsånger. En ung mamma har blivit kallad apjävel av en busschaufför på linje 802 och vårdnadshavare talar om för mig att deras barn inte får vara med och leka på skolgården på grund av sitt afrosvenska ursprung. Det jag framför allt reagerar på är inte att barn utsätter andra barn för rasism, utan på rektorns ovilja att ge betryggande återkoppling till vårdnadshavare om att skolan kommer att skydda barn från rasism i fortsättningen. Förstärkt värdegrundsarbete eller andra tydliga åtgärder i den enskilda skolan blev det inget tal om.

Ett annat exempel är Facebookgruppen ”aktuella händelser i Tyresö” där det uppviglas till våld mot personer som är av en annan härkomst än svensk eller tolkas som ickevita. En kvinna skriver, apropå en trafikincident: ”Enda anledningen varför jag inte klev av bilen och slet av dig öronen var för att du hade din son med dig”. Samma kvinna fortsätter: ”jag avslutar mitt inlägg nu för att annars kommer jag uppfattas som rasistisk”. Hon kan alltså inte motstå frestelsen att påpeka personens ursprung. Även om det är irrelevant för själva händelsen riktar sig kommentaren till rasisterna.

Undertecknad är inte obekant med rasism på nätet och har mottagit en hel del hat och hot själv. Men känslan av att möta personer som utryckt sig rasistiskt eller försvarat rasism på nätet när man hämtar barnen på förskolan, eller handlar i centrum, är extremt obehaglig. En admin i gruppen som nämns ovan skriver i en kommentar att de dagligen får ta bort rasistiska kommentarer. Likaväl vägrar de ansvariga att uttryckligen skriva in i sina gruppregler att rasistiska uttalanden är förbjudna och hänvisar till Facebooks generella regler. Varför är det så svårt att tydligt markera mot rasism?

Ytterligare ett exempel gäller en högt uppsatt kommunpolitiker som på sin Facebooksida har den mycket kontroversiella och grovt rasistiska flaggan ”Thin blue line”. Thin blue line är, för er som inte känner till det, en symbol som från början kom till för att uttrycka stöd och solidaritet för stupade amerikanska poliser och deras anhöriga. Rörelsen har sin bas i USA men har anhängare även i Sverige. Det som en gång var bra och solidariskt anammades snabbt av den amerikanska vit-makt-rörelsen och andra högerfanatiska hatgrupper. Bland annat har flaggan hissats sida vid sida med hakkorsflaggan i den uppmärksammade nazistdemonstrationen i staden Charlottesville, Virginia år 2017. Det är minst sagt extremt kontroversiellt att använda flaggan. Så kontroversiellt att poliserna själva tar avstånd från flaggan. NYPD och LAPD har båda förbjudit sina anställda att använda flaggan i tjänst.

Tyresös högt uppsatta politiker bör ha tillräckligt med omvärldskunskap för att känna till att hens agerande normaliserar rasism. För mig handlar detta om bristande respekt och hänsyn till afrosvenskar och andra ickevita personer i Tyresö. För oss som ser detta väcker det samma känsla av obehag som när hakkorsflaggan hissades i Tyresö. Det blir för oss en påminnelse om rasismens konstanta närvaro i vårt samhälle.

Det Liberalledda styret med stödpartierna MP, S och C, vad gör de åt de här frågorna? Absolut ingenting! Faktum är att det finns ett politiskt beslut i Tyresö kommun om att ingå i European coalition of cities against racism (ECCAR). Det är en bra sak, men pinsamt nog har ingenting skett inom ramen för detta samarbete sedan beslutet fattades 2021. Frågan har hamnat mellan stolarna enligt en tjänsteman på kommunen. Jag tycker att det säger mycket om den politiska ledningens ambitioner vad gäller antirasistiskt arbete. Arbetet mot diskriminering och främlingsfientlighet hamnar mellan stolarna samtidigt som barn sjunger nazistiska kampsånger på Tyresös gator. Det här är inte det trygga och trivsamma Tyresö jag vill se mina afrosvenska barn växa upp i.

Min erfarenhet säger mig att reaktionerna på den här texten i första hand kommer att handla om osynliggörande. De i maktens korridorer som kritiseras i denna text kommer ej svara på kritiken. Ett uttalande skulle bekräfta min existens och därmed ge mig rätt i sak. Det skulle i sin tur förbinda dem att faktiskt arbeta med dessa frågor. Rasisterna kommer sannolikt att reagera på min text genom att be mig att lämna Tyresö om det inte passar mig. Jag vet inte vilket som är att föredra: att bli osynliggjord av så kallade antirasister eller förvisad av rasister.

Texten är korrigerad (korrektur) kl 9.46 den 14 maj.
Byline är korrigerad kl 16.02 den 14 maj.