Radar · Fred

ICC utreder nya krigsbrott i Sudan

Sudans FN-ambassadör lyssnar när ICC:s chefsåklagare Karim Khan vid ett möte i FN:s säkerhetsråd på torsdagen informerar om att en ny utredning om krigsbrott i Sudan har inletts.

Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett en ny utredning om misstänkta krigsbrott i Sudan. I en rapport till FN:s säkerhetsråd uttrycker chefsåklagare Karim Khan stor oro över det upptrappade våldet i landet.

Han säger att utredningen gäller händelser kopplade till de senaste månadernas strider. Det handlar om krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna, med fokus på brott kopplade till sexualitet och kön, enligt rapporten.

Sedan i april har strider utkämpats mellan regeringsarmén i Sudan och deras tidigare allierade i RSF-milisen, och minst 3 000 människor har sedan dess dödats. Flera vapenvilor har ingåtts, men brutits efter en kort tid.

ICC har utrett krigsbrott begångna i regionen Darfur sedan 2005 och den Haag-baserade domstolen har åtalat Sudans tidigare ledare Omar al-Bashir. Han störtades 2019 och Sudan har lovat att utlämna honom till Haag men så har ännu inte skett.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV