Radar · Miljö

Uttrar får i sig psykosmedicin: ”Skrämmande”

Samtliga undersökta uttrar hade många olika miljögifter och läkemedel i sig, visar en ny rapport från Naturhistoriska riksmuseet.

En ny undersökning visar att uttrar bär på alltifrån läkemedel till PFAS-kemikalier i sin kroppar. Av 187 djur som undersökts av Naturhistoriska riksmuseet hade samtliga många olika miljögifter och läkemedel i sig.
– Det är skrämmande, säger Anna Roos, ekotoxikolog och intendent vid riksmuseet, i ett uttalande.

Studien visade bland annat på höga halter av PFAS i flera av de 187 uttrar som undersökts. Ämnen som kallats evighetskemikalier, på grund av att de är närmast omöjliga att bryta ned. De av kemikalierna som har störst förmåga att ansamlas i djur har förbjudits – och från 2015, har halterna också stabiliserats i uttrarna. Men det syns heller ingen minskning under de senaste tio åren, skriver Naturhistoriska riksmuseet i ett pressmeddelande.

– Uttern är en utmärkt miljöindikator som kan visa vägen till miljöförorenade områden eftersom de lever relativt lokalt. Många av de miljögifter som finns i dess omgivning koncentreras i högre halt i uttern jämfört med den föda de äter, säger Anna Roos, ekotoxikolog och intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i ett uttalande.

PCB, DDT, PBDE ...

Och det ser inte lika ut i hela landet. Högfluorerade karboxylater (PFCA), så som den ökända kemikalien (PFOA) som länge användes för att göra teflon, återfinns i både låga och höga halter i hela landet.

De tre uttrar med högst halt PFCA i undersökningen mellan 2010-2020 hittades i Kristinehamn, år 2020, norr om Uppsala, år 2012, och i Rätan/Ljunganbron, år 2015.

Men det är inte bara PFAS-ämnen som de undersökta uttrarna fått i sig, även ökända värstingar som PCB, DDT och bromerande flamskyddsmedel (PBDE) har hittats i deras kroppar. Men det positiva i kråksången, är att de kemikalierna har minskat över tid sedan 1970-talet.

”Det är skrämmande”

Det som gör oss friska – kan göra miljön sjuk. Vid sidan av kemikalier, hittade toxikologerna vid Naturhistoriska riksmuseet också läkemedel i djuren. En utter från Boden, år 2019, utmärkte sig genom att ha högst uppmätt halt av flest olika läkemedel. Den hade högst halter av läkemedel som bland annat används för att behandla migrän, schizofreni, maniska psykostillstånd och depression.

– Vad dessa gifter och läkemedel har för effekt är svårt att veta, det kan röra sig om cocktaileffekter där ämnen samverkar eller motverkar varandra. Det är skrämmande att vi ens hittar läkemedel i utter. Läkemedel är tillverkade för att ge en biologisk effekt vid låg dos och hör inte hemma i miljön. Det är också anmärkningsvärt att det finns så många människotillverkade miljögifter i vilda uttrar. Många av dessa ämnen är hormonstörande, säger Anna Roos, i pressmeddelandet.

Sammanlagt 187 uttrar, från 15 län och två kommuner som bekostat studien, har analyserats. De flesta uttrarna hade dött i trafiken eller i fiskeredskap under åren 1977–2020, men fokus i denna studie är perioden 2010-2020.

Läs mer:

Forskaren om PFAS-upptäckten i regnvatten: ”Låt det inte hända igen”