Radar · Inrikes

Sekler av queerlitteratur i ny databas

Exempel på queerläsning.

En ny databas ska underlätta sökning efter queerlitteratur. Projektet har drivits av Göteborgs universitet och vänder sig till både forskare och allmänhet som vill finna skönlitteratur med hbtqi-teman. Databasen innehåller skrifter ända från 600-talet och fram till i dag.

Att söka i databaser eller på nätet går ibland som en dans medans det vid andra tillfällen verkar hopplöst att komma på vilken sökterm som systemet anser vara begriplig. Vissa ämnesområden är svårare än andra, och för att förenkla sökningen efter queerlitteratur startade 2021 ett projekt med att bygga upp en databas med litteratur på just detta tema. Resultatet är Queerlit, som lanseras i dag på Alla hjärtans dag. Initiativet kom från en forskare, Sam Holmqvist, och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv, som noterat intresset för queerlitteratur men också att det saknades verktyg för att hitta den. Projektet hamnade hos Göteborgs universitet i ett samarbete med Kvinnsam, nationellt bibliotek för genusforskning.

– Egentligen har den här typen av resurs inte funnits innan. När det gäller skönlitteratur så beskrivs den nästan aldrig med ämnesord mer än väldigt grundläggande, eftersom det är svårt för biblioteken att ha tid med sådan ämnesbeskrivning. Man måste ha kunskap om verket, och om det handlar om normbrytande identiteter och handlingar är det ytterligare en svårighetsgrad i att beskriva den här litteraturen, förklarar Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap och projektledare för Queerlit.

Generösa kriterier

Insamlingsarbetet för databasen bygger både på projektdeltagarnas kunskap, däribland en forskargrupp med särskild kunskap om äldre texter och bibliotekarier som är väl förtrogna med folks sökbehov. Projekt där folk samlar och bevakar hbtqi-litteratur har också bidragit. Utifrån detta har man gjort ett system av ämnesord och tagit fram mer detaljerade termer för ämnesbeskrivningar för att underlätta för dem som indexerar.

Jenny Bergenmar projektleder arbetet med Queerlit
Jenny Bergenmar projektleder arbetet med Queerlit. Foto: Göteborgs universitet

– Vi har verkligen försökt få med äldre texter, från en runsten daterad till 600-talet fram till nyutkommen litteratur. Här är det lite skillnad mellan vad forskare och vanliga läsare vill ha. De senare kanske vill undvika texter som är homofobiska eller skildringar av förtryck, men som forskare kanske man vill se också dem, så vi har inte valt bort dessa. Vi har försökt vara generösa i kriterierna och om det finns belägg för att texter som lästs som queera i olika sammanhang, av forskare, eller i klubbar som man hittar bevis på, så har vi inkluderat dem, säger Jenny Bergenmar.

Okända verk att upptäcka

Ett exempel på litteratur som man hittade under projektets gång är Det förtorkade trädet av Eva Berlin, utgiven 1948.

– Den handlar om en person som i inledningsscenen har mördat sin mamma, vi får sedan följa hans tankar kring hur det kunde bli så. Till en början förstår vi inte vad som är hans problem men så kommer det fram att han har förtryckta begär mot andra män. Det var genom att en recensent skrivit om bokens tema som vi kunde hitta den. Den har inte uppmärksammats i litteraturhistorien tidigare, säger Olov Kriström, bibliotekarie och en av deltagarna i projektet, i ett pressmeddelande.

Projektet fortgår under resten av året och lanseringen är ett sätt att få feedback från användarna. Lanseringen firas också med en releasefest i kväll på universitetsbiblioteket vid Humanisten vid Göteborgs universitet. Samtidigt öppnar en utställning på Kvinnsam med exempel på queer-litteratur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV