Radar · Politik

Tidöpartierna vill hyra fängelser utomlands

Under 2022 översteg beläggningsgraden 100 procent i både häkte och på anstalter.

Platsbristen på svenska fängelser gör att regeringen och Sverigedemokraterna tar ett nytt steg i att hyra anstaltsplatser utomlands. En utredning ska ta fram ett utkast till avtal med andra länder.

Löftet om att utreda frågan om att hyra fängelseplatser utomlands finns sedan tidigare i Tidöavtalet mellan regeringen och SD. Nu tillsätter partierna en utredning som ska vara klar om ett år.

På en pressträff deltar alla partierna – utom Liberalerna. L röstade nej till förslaget på sitt landsmöte för några veckor sedan.

Enligt utredningen som nu tillsätts ska möjligheten att hyra anstaltsplatser utanför Sverige undersökas i ”jämförbara länder i Sveriges närområde”.

Utredaren ska också se över en permanent ordning som innebär att Kriminalvården ska kunna hyra anstaltsplatser utomlands vid platsbrist eller för personer som dömts till utvisning. Parallellt ska man ta fram ett utkast till avtal med ett eller flera länder.

Danmark och Norge

Frågan om att hyra fängelseceller har prövats av Danmark och Norge. Danmark tecknade ett avtal med Kosovo för två år sedan vilket beskrevs som ”banbrytande” av den danska justitieministern.

Men frågorna var många, som hur det skulle bli med internernas rätt till besök och vad händer om fångarna behöver vård? Även själva finansieringen var en stötesten. Fängelset i Kosovo skulle byggts om till dansk standard. Förra året tvingades den danska regeringen stoppa processen.

Norge hyrde mellan 2015 och 2018 fängelseplatser i Nederländerna. Regeringen var nöjd, men avtalet fick kritik för att bryta mot mänskliga rättigheter och för att vara kostsamt.

”Lägre dygnskostnad”

I Tidöpartiernas utredning lyfts just de danska och norska erfarenheterna – och kostnadsfrågan. En lägre dygnskostnad än vad som är fallet för en fängelseplats i Sverige i dag ska prioriteras, enligt direktiven. De samhällsekonomiska konsekvenserna ska redovisas och om en hyrd plats beräknas leda till ökade kostnader så ska utredaren föreslå hur detta ska finansieras.

Utredningen ska också se över om några lagändringar behövs för det praktiska genomförandet, vilka intagna som kan omfattas, om svensk personal ska finnas på plats, hur säkerheten ska se ut och hur transporter ska lösas.