Radar · Miljö

Hög PFAS-halt bland skogssorkar oroar

PFAS-koncentrationen hos skogssorkar på Frösön i Jämtland oroar forskarna.

Det hälsofarliga PFAS finns i jorden, i djuren och i växterna på Frösön i Jämtland. Koncentrationerna av PFAS i skogssorkar tillhör de högsta som någonsin har uppmätts i Europas vanligaste däggdjur, vilket bekymrar forskarna.

”Skogssorkarna har en viktig roll i ekosystemen. De utgör basföda för många stora rovdjur, exempelvis rödräv, pärluggla och mårddjur. Vi är oroade över vad den här höga PFAS–förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt”, säger universitetslektor Frauke Ecke i ett pressmeddelande.

Studien har genomförts av Sveriges lantbruksuniversitet på Frösön, där föroreningarna till stor del tros komma från det släckskum som använts när flygflottiljen F4 har haft brandövningar.

Prover har tagits i jord, blek taggsvamp, hallon, blåbär, lingon, skogssork, rådjur och älg. Sedan har resultatet jämförts med prover från ett kontrollområde utanför Umeå.

De PFAS–halter som uppmättes i viltkött från Frösön överskrider inte EU:s gränsvärden. Provsvar från rådjur gör dock att forskarna befarar att regelbunden konsumtion av rådjurskött från Frösön kan leda till att det rekommenderade tolerabla veckointaget av ämnen som ingår i gruppen PFAS4 riskerar att överskridas.

I blek taggsvamp från Frösön uppmättes höga halter av PFAS, däremot inte i bären.