Radar · Miljö

COP28: Förhandlingar om klimatkompensation kollapsade

Mer alger - som kelp, skulle kunna öka kolsänkan i världen.

Under COP28 i Dubai pågick intensiva förhandlingar om en ny handel för klimatkompensation. Men Syre kan berätta att förhandlingarna gick i stöpet – för den här gången. 

Sverige hör till de länder som vill satsa stort på utsläppsminskningar i andra länder, som sedan ska kunna avräknas mot klimatmålet – både till 2030 och 2040. Övergripande regler för hur handeln får gå till under artikel 6 i Parisavtalet, klubbades i Glasgow under COP26. Men regler för bokföring och vägledningar som kan få stor betydelse för om handeln verkligen gör miljönytta eller inte, är man inte överens om.

Som Syre berättade i veckan pågick intensiva förhandlingar under COP28 i Dubai. 

– Sverige och EU står fast vid att det är bättre med ingen deal än en dålig deal, det är så vi ser på det, sa då Sveriges förhandlare David Newell över länk från Dubai. 

Han bekräftar nu för Syre att förhandlingarna inte gick i mål. För den handel som ska ske genom att två länder sluter avtal med varandra (artikel 6.2) och auktoriserar ”kolkrediter”, saknas regler för hur utsläppsminskningarna ska bokföras av FN. Enligt Newell ville EU se större transparens för vad som krävs i rapportering/auktorisering, för att göra det möjligt att se vad det är för projekt som har investerats i. 

”Andra, till exempel USA ville hålla det mer öppet för länder själva att bestämma innehållet i rapportering/auktorisering,” skriver David Newell, i ett mejl till Syre. 

”Gjorde det bästa av en dålig situation”

För den handel som ska ske genom att FN auktoriserar krediter från säljarländer (artikel 6.4), kunde EU med flera inte gå med på den ”vaga vägledningen på negativa utsläpp som skulle ha skapat luckor för dåliga projekt”. 

Att förhandlingarna inte gick i lås välkomnas av Gilles Dufrasne, policyrådgivare på Carbon market watch. 

– Handel med koldioxidkrediter kräver starka skydd för miljö och mänskliga rättigheter. Den text som låg på bordet tillhandahöll helt enkelt inte detta. Det skulle ha riskerat att upprepa misstagen med frivilliga koldioxidmarknader, och genom att förkasta det gjorde förhandlarna det bästa av en dålig situation, säger han till Climate home news. 

Förhandlingarna kommer att fortgå och tas upp under COP29, som är planerat att gå av stapeln i Azerbadzjan nästa år.