Radar · Politik

Tre miljarder till sjukvården

Vice statsminister Ebba Busch (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) håller en pressträff om satsningar inom hälso- och sjukvården.

Regeringen föreslår nya miljarder till regionerna i syfte att klara sjukvården i ljuset av den höga inflationen.

– Det blir ett sektorsbidrag på tre miljarder kronor som går direkt till regionerna som de använder på det sätt de själva finner nödvändigt utifrån sin situation, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid en pressträff.

Hon beskriver bidraget som varken ett generellt statsbidrag eller ett prestationsinriktat.

– Man kan på ett sätt säga att det är ett mellanting. Meningen är att man får använda det som man bedömer, men med en tydlig adresslapp – det ska gå till sjukvården.

Regeringen omprioriterar också medel 2024 för att korta köer och öka vårdkapaciteten, och tillför 1,5 miljarder kronor nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV