Radar · Arbetskritik

Riskerna med digitalt jobb granskas

2 000 arbetsplatser ska granskas.

Arbetsmiljöverket ska granska rutinerna kring digitalt arbete på 2 000 arbetsplatser. Syftet är att riskerna med skärmjobb ska förebyggas, både när det gäller fysisk och psykisk påfrestning.

Myndigheten konstaterar kunskapen är dålig kring hur till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete påverkar användarna i längden.

”Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka”, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Företag i olika branscher ska därför granskas de närmaste veckorna: reklambyråer, förlag, försäkringsbolag, dataföretag och administrationen inom utbildning och vägtransporter.

Arbetsmiljöverkets inspektioner ingår i en gemensam insats inom EU.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV