Radar · Miljö

EU ska ställa krav på inblandning av fossilfritt flygbränsle

Ett flygplan tankas med biobränsle.

Under onsdagen röstade EU-parlamentet igenom nya krav på flygets bränsle. Det hela är en av de sista delarna i EU:s klimatpaket Fit for 55. De nya reglerna kommer bland annat innebära krav på att minst två procent av allt flygbränsle måste vara fossilfritt år 2025 och 70 procent till år 2050.

– Ska vi få ner våra utsläpp måste flygandet både minska kraftigt och bli fossilfritt. Det är bra att vi nu får på plats en reduktionsplikt för flyget, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) i ett pressmeddelande.

I en skriftlig kommentar till Syre säger han vidare att miljöpartiet gärna sett en långt högre ambition. Partiets linje i förhandlingarna var 2 procent hållbara bränslen till 2025, 8 procent till 2030, 57 procent till 2035 och 100 procent hållbara flygbränslen 2040.

– Men det här var så långt vi kunde baxa de grå partierna. Kommissionens ursprungliga förslag var ännu lägre satt, så det har varit en uppförsbacke, säger han.

Nu blir det istället krav på en inblandning av hållbart bränsle med 2 procent år 2025, 6 procent år 2030, 20 procent år 2035, 34 procent år 2040, 42 procent år 2045 och 70 procent år 2050.

EU har själv satt upp ett mål om att vara klimatneutral till år 2050, så utsläpp som görs då måste kompenseras för på annat sätt om man vill nå sina egna mål.

"Hållbara" bränslen listas

Jakop Dalunde ser ändå flera positiva aspekter i dagens beslut. Bland annat har det slagits fast vilka typer av bränslen som får anses hållbara.

– Vi gröna är stolta över att ha fått bort soja och palmolja från listan över hållbara bränslen. Dessutom har vi fått in en särskild kvot för elektrobränslen, som är det enda verkligt hållbara bränslen som finns, säger Jakop Dalunde.

Till det som får räknas som hållbara bränslen hör syntetiska bränslen, vissa biobränslen gjorda av överskottsmaterial från skogsbruk och jordbruk, biologiskt avfall, alger, använd matlagningsolja och vissa djurfetter, liksom återvunnet flygbränsle framställt av gas eller använd plast. Däremot får inte bränslen som framställts av foder eller matgrödor (såsom soja och palmolja) räknas dit.

Jakop Dalunde tror att det ekonomiska kommer att göra sitt för att snabba på processen.

– Alternativa bränslen är dyrare än vanligt flygfotogen, därför kommer flyget nu att bli dyrare. Det kommer att flytta trafik till järnvägen, och därmed minska utsläppen.

I vanlig ordning kommer nu lagförslaget behöva godkännas av rådet, innan det kan träda i kraft i början av nästa år.