Radar · Politik

Nya MP-krav om utsläppen: ner med 95 procent

EU-parlamentsledamoten Pär Holmgren (MP) vill se skarpare utsläppskrav i EU till både 2030 och 2040.

95 procent av alla utsläpp ska vara borta till 2040. Så vill Miljöpartiet höja ribban i EU:s klimatpolitik.

En varm höst kan vara trevlig – men också oroande. Att den globala temperaturen i september totalt landade på drygt 1,7 grader över det förindustriella snittet gillas inte av EU-parlamentsledamoten Pär Holmgren (MP).

– Nu är vi på fel sida om 1,5 grader (målsättningen i Parisavtalet). Det gör att vi måste höja ambitionerna, säger Holmgren på sitt kontor i Bryssel.

Läs också: 
MP varnar för klimatpolitisk backlash

MP vill redan till 2030 ha utsläppsminskningar på 70 procent jämfört med nivåerna 1991. Det ska sedan vara uppe i 95 procent till år 2040 – på väg mot de nollutsläpp som EU redan enats om till år 2050.

För det krävs att betydligt mer koldioxid tas upp i kolsänkor – och därmed nya strider med den svenska skogsindustrin.

– Vi ska se till att driva en politik som gör att skogsägarna i Sverige får bättre betalt för den enormt viktiga ekosystemtjänst som kolinlagring är. För att lösa det behöver vi definitivt ändra skogsbruksmetoderna och komma bort från att kalhyggesbruket är det normala, säger Holmgren i Bryssel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV