Radar · Politik

Fler oroliga för den demokratiska utvecklingen

– Ett år efter att Tidöavtalet presenterades är det uppenbart att allt fler nu är oroliga över den demokratiska utvecklingen i Sverige, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil rights defenders.

Allt fler svenskar är oroliga över att Sverige rör sig i en odemokratisk riktning och allt fler upplever att våra demokratiska grundprinciper är hotade.

Det visar undersökningen ”Ett år efter tidöavtalet: synen på Sveriges demokrati”, utförd av Novus på uppdrag av Civil rights defenders som publiceras idag – ett år efter att Tidöavtalet presenterades.

– Våra folkvalda måste ta denna oro på allvar och leva upp till förväntningar om att politiker respekterar mänskliga rättigheter och står upp för en stark demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil rights defenders i ett pressmeddelande.

 96 procent svarade att är viktigt att leva i ett land med demokrati, men undersökningen visar också att allt fler är oroliga för att vi rör oss i en odemokratisk riktning (59 procent, jämfört med 44 procent 2022 och 37 procent 2021)
 96 procent svarade att är viktigt att leva i ett land med demokrati, men undersökningen visar också att allt fler är oroliga för att vi rör oss i en odemokratisk riktning (59 procent, jämfört med 44 procent 2022 och 37 procent 2021). Grafik: Civil rights defenders

Undersökningen visar på en ökad oro över den demokratiska utvecklingen jämfört med motsvarande siffror föregående år. 65 procent av svenskarna upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna – en ökning med hela 25 procentenheter jämfört med förra året.

– Våra folkvalda måste ta denna oro på allvar och leva upp till förväntningar om att politiker respekterar mänskliga rättigheter och står upp för en stark demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil rights defenders.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Civil rights defenders. Organisationen uppger att syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället, och att jämföra resultaten med föregående års mätning.

1 054 intervjuer har genomförts under perioden 29 september till 2 oktober.