Radar · Miljö

Vattenbristen värst för barn i södra Asien

En afghansk flicka fyller vattendunkar från en brunn i Zenda Jan i västra Afghanistan.

Vattenbrist som följer på klimatförändringarna på jorden drabbar många barn – och allra flest i södra Asien, enligt en rapport från Unicef.

Så många som 347 miljoner barn och unga i regionens åtta länder riskerar att hamna i ”hög eller extrem” vattenbrist, enligt rapporten.

Länderna som räknas in är Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Maldiverna, Pakistan och Sri Lanka. Sammanlagt finns där fler än en fjärdedel av världens barn.

”Klimatförändringar rubbar vädermönster och nederbörd, vilket leder till svårförutsägbar vattenförsörjning”, står det i Unicefs rapport, där det framgår att FN:s barnorgan också kommer att ta upp detta vid klimatmötet COP28 i Dubai i december.