Radar · Fred

Ökad vapenhandel i väst: USA står för 40 procent av globala exporten

De totala vapenöverföringarna i världen har minskat med omkring 5 procent, visar ny statistik från Sipri.

Vapenimporten i Europa har nästan fördubblats mellan 2018 och 2022, jämfört med 2013-2017, visar ny statistik från fredsforskningsinstitutet Sipri. Samtidigt ökar USA sin export med 14 procent och står därmed för 40 procent av den totala vapenexporten i världen.

Totalt sett minskade den globala vapenhandeln i världen med 5,1 procent under perioden 2018-2022 jämfört med föregående period. I Afrika minskade importen med 40 procent och i Amerika med 21 procent.

Motsvarade minskning för Asien och Oceanien ligger på 7,5 procent och Mellanöstern på 8,8 procent. Men i Europa har utvecklingen gått i motsatt riktning, där importen nästan fördubblats. Särskilt i Europeiska Natoländer har vapenimporten ökat markant, med hela 65 procent, visar nya siffror från Sipri.

– Även om vapenöverföringarna i världen minskat totalt har de ökat kraftigt till Europa på grund av motsättningarna mellan Ryssland och de flesta andra europeiska länderna. Som en följd av Rysslands invasion i Ukraina vill de europeiska länderna importera mer vapen i snabbare takt, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid Sipri:s forskningsprogram för vapenöverföringar, i ett pressmeddelande.

Ukraina: Kriget tydligt i statistiken

Föga förvånande har kriget i Ukraina och vapenleveranserna som följt gjort landet till en av de största vapenimportörerna i världen.

Jämfört med perioden 2013-2017 ökade vapenimporten till Ukraina med hela 8631 procent under 2018-2022. Efter den ryska invasionen i februari 2022 blev landet den tredje största vapenimportören i världen.

Andel av världshandeln 2018–2022
Andel av världshandeln 2018–2022. Grafik: Björn Hellström/TT

Indien största importör

Trots att vapenimporten till Asien och Oceanien samt Mellanöstern har minskat, står regionerna för den största importen totalt sett. Det gäller framförallt Indien, som fortfarande är världens största importör av vapen (trots en minskning med 11 procent) följt av Saudiarabien och Qatar.

Japan och Sydkorea ökade importerna med 61 respektive 171 procent och Kina med motsvarande 4,1.

– Den växande bilden av Kina och Nordkorea som ett hot har drivit på efterfrågan på vapenimport i Japan, Sydkorea och Australien, särskilt av långdistansvapen. Den huvudsakliga leverantören för alla tre är USA”, säger forskaren Siemon T. Wezeman.

54 procent av importen till Mellanöstern kom från USA.

USA dominerar

USA och Ryssland dominerar fortfarande den globala vapenexporten. Men siffrorna visar att gapet mellan länderna fortsätter att växa, där USA ökar sin export medan den ryska exporten minskar avsevärt.

USA har under den senaste perioden ökat sin export med 14 procent och står i dag för hela 40 procent av den totala vapenexporten i världen. 

Ryssland däremot, som fortsätter vara den näst största exportören i världen, minskade under samma period vapenexporten med 31 procent och står därmed för 16 procent av världens vapenexport.

– Det är troligt att invasionen i Ukraina kommer att begränsa Rysslands vapenexport ytterligare. Det beror på att Ryssland prioriterar leveranser till de egna väpnade styrkorna och att efterfrågan från andra länder kommer vara fortsatt låg på grund av handelssanktionerna mot Ryssland och ett ökande tryck från USA och dess allierade att inte köpa ryska vapen, säger Siemon T. Wezeman.

Frankrike ökar

Vid sidan av USA sticker också Frankrike ut i statistiken. Landet, som efter USA och Ryssland är den tredje största vapenexportören globalt, har under den senaste femårsperioden ökat sin export med hela 44 procent och står därmed för totalt 11 procent globalt. Framförallt handlar det om export till länder i Asien, Oceanien och Mellanöstern.

Fakta: Vapenöverföringar i världen 2018-2022

De fem största vapenexportörerna globalt, 2018-2022:

1. USA
2. Ryssland
3. Frankrike
4. Kina
5. Tyskland

Totalt stod länderna för 76 procent av den globala vapenexporten under perioden.

De fem största vapenimportörerna globalt, 2018-2022:

1. Indien
2. Saudiarabien
3. Qatar
4. Australien
5. Kina

Totalt stod länderna för 36 procent av världens vapenimport under perioden. Under år 2022 blev Ukraina den tredje största importören av vapen (14:e under hela femårsperioden).

Källa: ”Trend in international arms transfers, 2022”, Fredsforskningsinstitutet Sipri.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV