Radar

Äldsta havsreptilen från dinosauriernas tidsålder funnen

Rekonstruktion av den tidigaste ichthyosauren och det 250 miljoner år gamla ekosystemet som återfunnits på Spetsbergen.

Fossilfynd från Spetsbergen i Svalbard visar nu att ichthyosaurier, eller fisködlor, utvecklades till havslevande reptiler tidigare än vad som hittills varit känt, det vill säga redan innan det stora massutdöendet för 252 miljoner år sedan.

Ichthyosaurer var en grupp marina reptiler vars fossil har hittats över hela världen. De var bland de första av de landlevande djur som anpassade sig till ett liv i det öppna havet och utvecklade en fisklik kroppsform som påminner om moderna valars. Ichthyosaurerna var i toppen på havets näringskedja i över 160 miljoner år.

Hittills har man trott att landlevande reptiler började söka sig till grunda havsområden strax efter det stora massutdöendet för 252 miljoner år sedan, samma massutdöende som också banade väg för dinosauriernas tidsålder. Man har utgått från att de därefter sakta anpassade sig till ett liv i havet, genom att deras ben modifierades till fenor och att de utvecklade en fisklik kroppsform.

Men nya fynd från ön Spetsbergen i Svalbard visar att denna utveckling verkar ha skett tidigare än så. Förra året analyserade forskare från Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet och Naturhistorisk museum vid Universitetet i Oslo material som hittats under en expedition år 2014.

Går emot populärt antagande

Tillsammans upptäckte forskarna att det fanns kotor i ett stenlager som anses för gammalt för Ichthyosaurer. Men en analys av materialet runtomkring visade att det kunde dateras till två miljoner år efter det stora massutdöendet. Dessutom såg man att mikrostrukturen inuti benet visade på en snabb tillväxt, hög metabolism och en livsstil helt anpassad till havet. Därmed kan det antas att Ichthyosaurernas utveckling startade tidigare än vad som varit känt. 

– Det är spännande att det här fyndet går emot det populära antagandet att dinosauriernas tidsålder också var ursprunget för stora reptilgrupper. Det verkar nu som att åtminstone en del grupper var tidigare än denna milstolpe och att fossil från de allra tidigaste ättlingarna fortfarande väntar på att upptäckas i äldre berglager på Spetsbergen och på andra platser i världen, säger Benjamin Kear, forskare vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV