Radar · Politik

Utbetalning av välfärdspengar ska granskas

Helena Lindberg är riksrevisor.

Är statens insatser effektiva mot felaktiga utbetalningar från socialförsäkringssystemet till personer som har utländska inkomster? Det ska Riksrevisionen titta närmare på i en granskning.

”Välfärdssystemens legitimitet hänger bland annat på att rätt person får rätt stöd vid rätt tillfälle. Ökande internationell rörlighet innebär bland annat att myndigheterna behöver kunna kontrollera att uppgifter om utländska pensioner och andra inkomster stämmer”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Regeringen fokuserar på att stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar ur socialförsäkringssystemet. De beror bland annat på oriktiga uppgifter om mottagarens samlade inkomster.

Flera förmåner som betalas ut av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska minskas med andra inkomster. Men särskilt svårt är det för myndigheterna att kontrollera inkomster från andra länder, exempelvis pension eller livränta, skriver Riksrevisionen.

För svenska myndigheter växer därför behovet av korrekt information om en person också får utländska utbetalningar.

Granskningen ska preliminärt publiceras i en rapport i maj nästa år.