Radar · Miljö

Tillgänglig klimatplan saknas i mer än varannan kommun

Endast 140 av landets 290 kommuner tycks ha en aktuell och tillgänglig plan för att få ner utsläppen. Det visar en sammanställning som Klimatkollen gjort tillsammans med föreningen Klimatklubben, som tagit hjälp av allmänheten för att samla in och sammanställa listan.

– Om vi ska klara Parisavtalet, behöver vi veta hur vi tar oss dit. Därför är det förvånande och nedslående att så många av kommunerna verkar sakna klimatplan. Inte minst för medborgarnas möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande, säger Ola Spännar, medgrundare till Klimatkollen, i ett pressmeddelande

Här finns listan över kommunernas klimatplaner.

Läs mer:

Få kommuner redo för extremväder – klimatplan saknas

Världsunikt elevborgarråd ska klimatsäkra Karlstad