Radar · Utrikes

Världshungern stannar på hög siffra

Pandemin, klimatförändringar och världskonflikter, som kriget i Ukraina, är de främsta orsakerna till att omkring 780 miljoner människor är undernärda.

Förra året beräknas runt 780 miljoner människor världen över ha lidit av svält. Den årliga ökningen verkar ha avstannat men siffran är fortfarande för hög för att målet att utrota världshungern till 2030 ska nås, slår FN fast i sin hungerrapport.

Förra året var omkring 780 miljoner människor, nio procent av världens befolkning, undernärda och sedan 2019 har antalet människor som lider av hunger ökat med 122 miljoner. De främsta orsakerna är pandemin, klimatförändringar och konflikter, visar FN:s rapport över livsmedelssäkerheten i världen.

Värst är hungern på landsbygden i utvecklingsländer och enligt rapporten är det den snabba urbaniseringen som driver på förändringar i jordbrukets livsmedelssystem.

FN anser att omvärlden kraftigt bör öka investeringarna i landsbygdsutvecklingen för att göra livsmedelssystemen mer motståndskraftiga, hållbara och rättvisa.

Rapporten slår också fast att FN:s mål att utrota hungern i världen till 2030 inte kommer att nås och att nästan 600 miljoner människor kommer att lida av hunger år 2030.

Bakom rapporten står fem FN-organ som varje år gemensamt tar fram statistik över antal människor som globalt lider av hunger och undernäring och presenterar strategier för att möta problemet.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV