Radar · Politik

Regeringen vill se ny yrkesutbildning för vuxna

Bygg, industri och transport – tre sektorer som behöver mer arbetskraft.

Det behövs en helt ny form av utbildning för vuxna, för att täcka det stora behovet av arbetskraft inom exempelvis industri, bygg och transport, anser regeringen.

En pågående utredning ska därför ta fram förslag på en sådan utbildning, som komplement till gymnasieskolan och komvux. Målgruppen ska vara vuxna som vill förbättra sin kompetens eller byta yrke, och vill utbilda sig på gymnasienivå.

Utbildningarna ska vara tätt kopplade till arbetslivet – på liknande sätt som yrkeshögskolans eftergymnasiala utbildningar är, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

I tilläggsdirektivet till utredningen pekar regeringen på att det nya omställningsstudiestödet väntas leda till att fler vuxna med arbetslivserfarenhet är beredda att vidareutbilda sig, eller byta yrkesbana.

Samarbetsorganisationen Transportföretagen välkomnar regeringens besked. Bara företag i transportsektorn behöver rekrytera 150 000 personer fram till 2035.

”Att regeringen vill använda yrkeshögskolans modell, som erbjuder utbildningar med en stark koppling till arbetslivet, även för yrkesutbildningar på gymnasial nivå är bra och kan bli ett mycket välkommet bidrag till transportsektorns kompetensförsörjning, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Tilläggsdirektivet ges till den pågående yrkesvuxutredningen.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV