Radar · Inrikes

Överfulla kvinnofängelser skapar våld och hot

Under förra året var beläggningen på landets kvinnofängelser 115 procent, något som tros vara en orsak till att allt fler incidenter om hot och våld rapporteras in, enligt statistik från Kriminalvården som Ekot tagit del av.

– Är vi fler på samma ställe så ökar konfliktytorna. Men vi tror också att det förändrade klientelet gör att konflikterna blir fler. Nu är det absolut vanligaste brottet olika former av våldsbrott, säger Adrian Russo, ställföreträdande anstaltschef på kvinnoanstalten Hinseberg, till Ekot.

Enligt Kriminalvården kan det ta lång tid att lösa situationen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV