Radar · Inrikes

HD: Hinder mot utlämningar till Turkiet

Högsta Domstolen i Stockholm.

Turkiet har begärt att två turkiska medborgare ska utlämnas från Sverige. Högsta domstolen anser att det finns hinder för utlämning, i båda fallen.
För att en utlämning ska kunna genomföras krävs det att gärningen som ligger till grund för begäran är straffbar både i Turkiet och Sverige.

Det brott som avses är ”medlemskap i väpnad terroristorganisation”. De har gått med i Gülenrörelsen genom att ha laddat ner och använt den app som används av medlemmar.

I Turkiet är Gülenrörelsen stämplad som väpnad terroristorganisation. Högsta domstolen anser inte att nedladdning av en app utgör ”ett sådant deltagande som krävs för straffbarhet enligt terroristbrottslagen.”

Därför är kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt. Dessutom har de två aktuella personerna flyktingstatus i Sverige, och riskerar att utsättas för förföljelse vid utlämning, anser domstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV