Radar · Morgonkollen

Omstridd Fukushimatömning kan försenas

Det katastrofdrabbade kärnkraftverket på en bild från förra året.

Japans omstridda plan för att spola ut miljontals ton lagrat vatten från kärnkraftskatastrofens Fukushima ser ut att försenas. Bygget av tunneln vattnet ska forsa i drar ut på tiden – och myndigheterna behöver även få med sig allmänheten.

Förhoppningen är fortfarande att kunna börja släppa ut vatten i år, kanske ”runt våren eller sommaren”, enligt en uppdatering från regeringsrepresentanten Hirokazu Matsuno på fredagen.

Planen har godkänts av Internationella atomenergiorganet (IAEA).

Kylvattnet från reaktorerna har lagrats sedan olyckan som 2011 drabbade kärnkraftverket vid staden Okuma efter massiva jordbävningar och åtföljande tsunami. Men mängderna växer, eftersom regn som faller över det berörda området också blir förorenat.

Vattnet filtreras för att få bort nästan all radioaktivitet och har förvarats i tankar och bassänger som nu börjar bli överfulla.

Innan utsläppen kan börja måste man ”vidta förebyggande åtgärder mot dåliga rykten”, alltså säkerställa allmänhetens stöd, enligt Hirokazu Matsuno.

Lokalbefolkning, fiskare och miljöbedömare har tidigare motsatt sig att vattnet ska släppas ut. Bland annat befaras marknaden för fisk drabbas hårt oavsett om processen sköts säkert eller inte, om folk väljer bort japansk fisk av ren oro.

Planen har blivit geopolitik, sedan även grannländer som Kina och Sydkorea har varit mycket kritiska till beslutet.

IAEA lugnar dock med att utsläppet av vatten lever upp till internationell standard och ”inte kommer att orsaka någon skada på miljön”.