Radar · Integritet

Expert: Visitationszoner kan strida mot rätt till privatliv

Enligt Jacob Öberg, docent i straffrätt vid Örebro universitet, kan visitationszoner strida mot Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv.

I Tidöavtalet föreslås visitationszoner, där polisen ska kunna visitera personer utan misstanke om brott.
Men enligt Jacob Öberg, docent i straffrätt vid Örebro universitet, kan förslaget strida mot Europakonventionen.

Under valrörelsen lovade den nuvarande regeringen hårdare tag mot kriminella och har nu tillsatt en utredning om hur tillfälliga visitationszoner ska kunna genomföras i Sverige.

Inspirationen kommer från Danmark där polis sedan 2004 haft möjlighet att upprätta en visitationszon i områden med hög kriminalitet, vilket innebär att polis kan visitera personer utan konkret brottsmisstanke.

I Sverige har förslaget dock kritiserats från både oppositionspartier och forskare som menar att det är rättsosäkert.

– Man undergräver rätten till privatliv. För det första blir det relativt godtyckligt vem man ska visitera. Jag skulle själv känna att det var högst kränkande om jag blev visiterad utan att det fanns någon brottsmisstanke, säger Jacob Öberg.

Har prövats i Europadomstol

Dessutom menar han att förslaget kan strida mot Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv.

Ett liknande fall i Storbritannien prövades i Europadomstolen efter att två personer, varav en journalist, blev stoppade och visiterade av polis i samband med en demonstration i östra London 2003.

– De hade en liknande terrorlagstiftning i Storbritannien där man kunde visitera vem som helst inom ett område. Fallet prövades först genom alla domstolsinstanser i Storbritannien och sedan i Europadomstolen.

Ovanligt att staters åtgärder underkänns

Efter en rättslig process som pågick i närmare sju år fick de två britterna rätt i Europadomstolen, vilket bland annat den brittiska tidningen The Guardian rapporterat om.

– Det man kom fram till var att man inte kan visitera personer hur som helst. Man får inskränka rättigheter, men det måste vara rimligt och åtgärdernas laglighet måste kunna vara föremål för domstolsprövning, säger Jacob Öberg och tillägger att Europadomstolen vanligtvis inte brukar underkänna medlemsstaters åtgärder:

– Men i det här fallet tyckte domstolen att den engelska lagstiftningen var klart oproportionerlig som en inskränkning i rätten till privatliv.

Om visitationszoner blir verklighet i Sverige skulle det krävas att en privatperson tar fallet hela vägen till Europadomstolen för att pröva om den svenska modellen eventuellt bryter mot artikel 8.

– Det är inte helt enkelt att göra. Det kräver att du har resurser och energi för att föra en talan mot en stat, säger Jacob Öberg.

Läs ävenVisitationszon delar Köpenhamn: ”Särbehandling”