Radar · Morgonkollen

Rekordår för frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna har en rad olika uppgifter.

Kriget i Ukraina fick svenskarna att engagera sig i Sveriges försvar. På bara några månader fick många av de frivilliga försvarsorganisationerna fler nya medlemmar än vad de annars får på ett helt år. Intresset och engagemanget håller i sig.

De frivilliga försvarsorganisationerna har som uppdrag att rekrytera och utbilda personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig. När kriget i Ukraina bröt innebar det ett medlemstryck de aldrig tidigare upplevt.

Två veckor efter att kriget bröt ut hade Svenska Lottakåren fått 640 nya betalande medlemmar – ungefär vad man brukar få på ett år. Under hela 2022 fick man 2 228 nya medlemmar.

Försvarsutbildarna, som rekryterar och utbildar till myndigheter och Försvarsmakten, fick 3 795 nya medlemmar förra året, att jämföra med 2021 då man minskade med 46 personer.

Dubbelt så många

Sveriges Bilkårers Riksförbund fick totalt 1 808 nya medlemmar – dubbelt så många som man annars får ett riktigt framgångsrikt rekryteringsår.

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund ökade medlemsantalet från cirka 4 400 till runt 5 100.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK) fick in runt 700 ansökningar. Runt 350 ansökningar – vilket motsvarar tillströmningen ett normalt år – kom i mars.

Tiden direkt efter Rysslands invasion av Ukraina var den mest intensiva. Av Svenska blå stjärnans 211 nya medlemmar tillkom 164 i mars.

Men intresset för att gå med i en frivillig försvarsorganisation är fortsatt högt. Bara i januari i år har till exempel Lottakåren fått in dubbelt så många medlemsansökningar som samma månad förra året.

Topp i mars

Civilförsvarsförbundet som fick 2 000 nya medlemsansökningar förra året hade också en topp i mars, sedan dalade intresset något under sommaren och fick ny fart mot hösten.

Det har varit bitvis utmanande att ta hand om alla nya medlemmar på bästa sätt. I många av organisationerna är det ideella krafter som ska räcka till. Hos Lottakåren har riksförbundet anordnat extra digitala föreläsningar för att kunna avlasta de lokala lottakårerna.

Hur ett aktivt medlemskap ser ut skiljer sig mellan de olika organisationerna och i flera väljer man själv på vilken nivå man vill utbilda och engagera sig.

Hos FAK bedömer man att 90 procent av de sökande har blivit medlemmar och engagerat sig i de 24 lokala kårerna.

Nya avtal

Försvarsutbildarna har rekryterat och påbörjat utbildning av 352 personer som ska krigsplaceras i olika delar av totalförsvaret, plus ett antal skyddsvakter. Man har aldrig tidigare rekryterat och påbörjat utbildning av så många.

För Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund innebar 2022 drygt 100 nya militära och civila utbildade och påskrivna avtal.

Hos Svenska Lottakåren har behovet av utbildningarna mot civila myndigheter varit så stort till följd av söktrycket att de som sökte under 2022 troligen inte kommer att kunna genomföra utbildning förrän 2024.