Radar · Utrikes

Sverige röstade för vapenvila i Gaza

FN:s generalförsamling i New York.

FN:s generalförsamling har med överväldigande majoritet röstat för en ickebindande resolution om omedelbar vapenvila i kriget i Gaza mellan Israel och Hamas.

Sverige hör till länderna som röstade ja till resolutionen, som inte nämner Hamas.

”Sverige stödjer resolutionen eftersom den uppmanar till omedelbar humanitär vapenvila, understryker alla parters ansvar att skydda civila och möjliggöra att humanitär hjälp når Gaza”, skriver utrikesminister Tobias Billström (M) i ett mejl till TT.

Resolutionen antogs med röstsiffrorna 153–10. 23 länder lade ned sina röster.

Tidigare i veckan lade USA in sitt veto och röstade mot en omedelbar humanitär vapenvila i FN:s säkerhetsråd.

USA tillhör de länder som skarpt kritiserat även tisdagens resolution, som inte med ett ord nämner terrorstämplade Hamas.