Radar · Inrikes

LO-ekonomer kritiserar Riksbanken

LO-ekonomerna presenterar sin ekonomiska prognos och synen på den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Svensk ekonomi fortsätter att krympa nästa år. För att komma ur den ”hemmasnickrade lågkonjunkturen” krävs en annan politik än den förda är bedömningen LO-ekonomerna gör i sin prognos för svensk ekonomi nästa år.

Ekonomin krymper med 1 procent under 2023, enligt en ny rapport från LO – Ekonomiska utsikter – en hemmasnickrad lågkonjunktur, och arbetslösheten bedöms öka till som mest 8,7 procent under nästa år.

För att komma ur den hemmasnickrade lågkonjunkturen krävs en annan politik än den som nuvarande regering för, betonade LO:s ekonomer vid en pressträff.

I rapporten skriver LO-ekonomerna att hushållens konsumtion utgör det i särklass största sänket i svensk ekonomi. ”Det tredje kvartalet i år var det femte på raken med fallande hushållskonsumtion – inte sedan krisen på 1990-talet har minskningen varit så långvarig”.

– Vi är nu på väg in i det sjätte kvartalet med minskad konsumtion. Den höga inflationen har ätit upp löneökningarna, sa Fredrik Söderqvist, en av ekonomerna bakom prognosen, till Transportarbetaren.

”Värsta tappet sedan 1960”

Reallönerna minskar med 5,6 procent 2022, beräknar LO-ekonomerna. Det är det värsta tappet sedan åtminstone 1960. Det höga ränteläget är en huvudförklaring till hushållens dämpade köpkraft, men även andra orsaker spelar. Pandemi, krig och prischocker har präglat de senaste årens ekonomi.

Men medan många företag gör stora vinster har de svenska hushållen fått ta konsekvensen av den ”utbudsdrivna inflationen” – och mot den hjälper inte höjd styrränta, enligt LO-ekonomerna.

LO-ekonomerna anser att en snabb omsvängning mot en mindre åtstramande penningpolitik är nödvändig.

Det är framför allt just en svag inhemsk efterfrågan som till stor del drivs av kraftigt åtstramande penningpolitik kombinerad med en passiv finanspolitik, som LO menar är problemet, och som bidragit till att föra Sverige in i den pågående lågkonjunkturen.

LO:s ekonomer har länge argumenterat att den nuvarande inflationen inte drivs av efterfrågan utan av utbud.

De rekommenderar Riksbanken att ta större hänsyn till hela den ekonomiska utvecklingen och snarast börja sänka räntan. Dock vill man inte ha nollränta igen.

– Sverige behöver hitta en bättre policymix mellan finans- och penningpolitik, där finanspolitiken får ett större stabiliseringspolitiskt ansvar och där penningpolitiken undviker allt för stora svängar och istället tar ett större ansvar för att skapa stabila investeringsförutsättningar, skriver LO-ekonomerna i rapporten.

LO-ekonomerna pekar ut fyra särskilt prioriterade områden:

• En upprustning av arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom att stärka Arbetsförmedlingens kontroll- och sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som får anställningsstöd och satsning på förmedling i AF:s egen regi.
• Rädda bostadsbyggandet genom ett statligt kreditprogram.
• Stoppa nedskärningar i regioner och kommuner, bland annat genom tillfälligt höjda statsbidrag.
• Investera för industriomställning, bland annat ökade investeringar i transportinfrastrukturen som gör nya etableringar möjliga i hela landet.
Ur LO-rapporten ”Ekonomiska utsikter – En hemmasnickrad lågkonjunktur”
Ur LO-rapporten ”Ekonomiska utsikter – En hemmasnickrad lågkonjunktur”.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV