Radar · Miljö

100 översvämningslarm i Örebro i regnets spår

Kraftigt regn har lett till översvämningar på flera platser, bland annat i Örebro län.

Kraftigt regn har lett till översvämmade vägar och fastigheter i Örebro län.
Under natten och förmiddagen har räddningstjänsten varit ute på cirka 100 översvämningslarm.

Under lördagskvällen drog ett stråk med regn in över Sverige västerifrån, med Halland som första anhalt. Det har under natten mot söndag rört sig åt nordost, mellan Vänern och Vättern, i riktning mot södra Norrlandskusten.

Störst mängder fick Örebro län där drygt 30 millimeter regn har fallit sedan i går kväll.

– Det är mängder som är i paritet med skyfallsliknande regn, men för att vi ska utfärda en varning krävs att mängderna faller inom tre timmar. Det har det inte riktigt gjort, utan det här är sedan åtta i går kväll, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

De stora mängderna har dock lett till att räddningstjänsten har fått rycka ut till cirka 100 svämmade fastigheter under natten och förmiddagen.

– Det är mestadels villor och flerfamiljshus som har fått in vatten via golvbrunnar som är drabbade, säger Peter Backman, räddningschef i räddningsregion Bergslagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV