Radar · Inrikes

Reklam för skönhetsingrepp ofta vilseledande

Reklam för botox får inte riktas mot allmänheten men det struntar många kliniker i, enligt Konsumentverkets genomgång.

Skönhetsingrepp marknadsförs ofta på ett sätt som kan bryta mot lagen. Många kliniker erbjuder till exempel kreditbetalning och använder vilseledande före- och efterbilder, visar en granskning.

Det är Konsumentverket som granskat reklam som görs för skönhetsingrepp och konstaterar att den många gånger kan vara olaglig. Totalt har marknadsföringen från 50 kliniker inom estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar ingått i granskningen.

Konsumentverket har bland annat reagerat på före- och efterbilder som riskerar att vilseleda konsumenter, reklam som saknar information om riskerna med behandlingen samt erbjudande om krediter för att finansiera skönhetsingrepp, vilket strider mot god marknadsföringssed.

Granskningen visar också att reklam i sociala medier sällan innehåller information om de risker som ingreppen kan innebära. En slutsats är att unga personer, i synnerhet unga kvinnor, riskerar att vara särskilt utsatta i sammanhanget.

Det är också vanligt att botox, som är ett receptbelagt läkemedel, marknadsförs till allmänheten, vilket är förbjudet.

Konsumentverket kommer nu att informera berörda företag och därefter följa upp granskningen. Om uppföljningen visar fortsatta brister kommer tillsyn att inledas. Läkemedelsverket kan också inleda enskilda tillsynsärenden av kliniker vars marknadsföring strider mot regelverket.